Dokumenty

1471 a

Zvíkovský stavební účet 1471. Georgii anno etc. LXXIo. Překlad z latiny: O [svatém] Jiří atd. [14]71. V tomto účtu je zapsána odměna pro Oneše a Jana z Biliny za práci na Zvíkově.
Dokumenty

Oblíbené odkazy