Školní fotografie 

         Školní fotografie jsou zvláštní fenomén. Sedíme nad nimi a připomínáme si s kým jsme chodili do školy i kdo byli naši učitelé. Zvláštně na nás působí i starší fotografie, na kterých jen těžko najdeme svoje rodiče a na mnohých vůbec nikoho nepoznáme. Svým způsobem jsou tyto fotografie i svědectvím doby. Na fotografiích ze začátku třicátých let jsou všechny děti bosé, později jen některé. Můžeme se i pozastavit nad tím, že dnes chceme, aby se všechny děti usmívaly a tak musí říkat při fotografování: "sýr". Před osmdesáti lety všem dětem nařídili, aby svá ústa zavřely. Je vidět s jakou zarputilostí mají ústa zavřená. Dítka byla tehdy ještě poslušná. Ještě v roce 1950 jsou školní fotografie s farářem, později už bez něj.
          V okresním archivu v Písku je u školních kronik uloženo několik fotografií z naší školy. Z doby mezi válkami jen fotografie učitelů a jen na některých jsou jejich jména, bohužel na žádné není datum. Ta nejstarší fotografie, pořízená určitě před rokem 1914, je zcela bez popisu. V archivu je i několik fotografií z konce 20. století, opět bez popisu. V následujícím albu jsou vedle fotografií z archivu fotografie, které mi k oskenování zapůjčili pánové Rybák a Bohatý a paní Kestřánková, Koutníková, Vimerová a Nováková. Třeba někdy album doplníme o další.

Školní fotografie - klikněte pro zobrazení alba fotografií.Oblíbené odkazy