1661 - Stopy ctnosti a Šternberské vznešenosti

Universita Karlo-Ferdinandova v Praze vydala v roce 1661 spis s názvem „Vestigia Virtutis Et Nobilitatis Sternbergicae in Regno Bohemiae“ (Stopy ctnosti a Šternberské vznešenosti v českém království). Autorem tohoto oslavneho spisu, ktery byl vydán u přilezitosti ukončení magisterských studií bratří Václava Vojtěcha a Jana Norberta ze Šternberka je Jan Bartolomej Tanner. Tisk doprovázejí ilustrace navržené Karlem Škrétou a v mědirytu provedené Danielem Wusimem. Autorem předmluvy tohoto v latině psaného spisu je „Jodocus Wulff von Schwartzenwolff“, hofmistr u těchto úspěšných studentů a pozdější majitel panství Veselíčko.

Stopy ctnosti a šternberské vznešenosti v českém království

ke cti nejvznešenějších pánů pánů Václava Adalberta Baltazara Josefa a Jana Norberta Xavera Leopolda svobodných pánů ze Šternberka, pánů na Bechyni, Budyni, Zelené Hoře, Horažďovicích, Libochovicích, Sedlicích, Krupné, Vršovicích a také v Dürenholtzu, Kumburku a Aulovicích.

Po absolvování tříleté délky filozofie tutéž filozofii obhájil veřejně ve Velké aule Akademie Karolina  v Praze roku 1661 v měsíci červnu.

Vytištěno v koleji Společnosti Ježíšovy u sv. Klementa tiskem University Karlo- Ferdinandovy

Přepis předmluvy z latinského originálu:

Byl bych k vám velmi nespravedlivý, nejjasnější pánové, kdybych odstrašen starým pythagorejským pořekadlem nenatáhnul dnešního dne prst po hvězdách; když vás vidím, že veřejně ukazujete prsty a říkáte: Jsou to tito. Jsou to ovšem oni, jimž je toliko dovoleno, že nestačí přijatý dar slávy a lesk vznešenosti, kdyby nezazářili vlastní ctností. A vpravdě zaleskla se od nich samotných blízko kolébek tak dalece: vaše světlo před lidmi, že všem a nejvíce mně by bylo dovoleno denně vidět vaše dobré skutky: bylo by dovoleno v božských věcech osvědčenou zbožnost; jakýsi skvělý pořádek (abych mluvil s filozofem) a vzácnou skromnost, jejíž krása obklopuje-li podle svědectví Senekova ducha a uchvacuje nakloněné obdivem světla a svého blesku, uchvátila  i vás; je-li dovoleno spatřit zralou tíži mravů i zkušenost v jednání a co je vlastní s prvními z hvězd, stálá a neúnavná snaha ve vzdělanosti: kdo se stali vzdělanými budou zářit jako hvězdy. Jestliže bych nadále věřil, že slavné počátky mužného mládí trvají jako předtucha lesku, co by od vás Čechy mohly očekávat, které spatřil, že zazářily nádherně až dalece. Žijte, nejjasnější hvězdy mládí, lépe, než Tyndarovci; žijte! A zatím co já prastaré stopy vašich předků, které vtiskla v Čechách, nebo v jiných zemích, vám zasvěcuji pokorným a uctivým polibkem; nemyslete, že nedostanete nic ode mě, leč to, co je vaše a vám se dluží v domě zrození. Mně, který jsem poslušně přečetl vaše stopy ve čtrnácti letech, bude stačit, že až do té míry a po sobě mohou být zvěstovány stále a ustavičně hlásáním.

Tak slibuje

zbožný služebník věčných věcí a věrný prefekt

Jodocus Wulff von Schwartzenwolf


Kniha ze sbírky: http://www.books2ebooks.eu/?lang=cz   
Studovna historickych fondu, Vedecka knihovna v Olomouci
eBook on Demand:
Autor: Wulf, Maurice de,
Nazev: Vestigia Virtutis Et Nobilitatis Sternbergicae In Regno Bohemiae / A Jodoco Wulff a Schwartzenwolf
Rok vydani: 1661 Pocet stran: 44

 Schwartzenwolf 1 (normální)

Schwartzenwolf 2 (normální)

Schwartzenwolf 3 (normální) 

 ZPĚT


Oblíbené odkazy