Soupis domů 1820

Ke dni 1. června 1820 byl vypracován pro výpočet domovní daně soupis všech domů na panství. Veselíčko mělo k tomuto datu 47 domů, Bilina 18. Nejvíce obytných místností bylo na zámku, celkem 17. V ostatních domech je vykazována jedna, málokde dvě obytné místnosti. V soupise je 8 vrchnostenských domů, ve kterých bydlí židé. Soupis potvrzuje i to, že ve Veselíčku nebyl ani jeden sedlák, ani chalupníci, jen domkáři. (Chalupníci měli nějaká pole, domkáři žádná.) Teprve v tomto soupise nalézáme očíslování jednotlivých domů, které se zachovalo až do současné doby, s výjimkou domů, které byly časem zbořeny a jejich číslo dostal dům nový i když stál na jiném místě. V tomto soupise je již zrušeno číslování židovských domů římskými číslicemi. V Bilině jsou jako hospodářská stavení označeny selské usedlosti. Myslivna v té době stávala hned na kraji lesa Soudného vlevo při silnici z Veselíčka do Křenovic. Samoty „U Háje“ jsou dnešní samoty „U Zárubů“. Prachovský rybník byl v té době na křižanovském katastru, ale všechny samoty okolo něj patřily tenkrát do katastru Veselíčka, teprve někdy před rokem 1890 byly převedeny pod Křižanov.

Veselíčko
Dům č. p.         Majitel                               Poznámka
1.            Svob. pán Josef Bredfeld           zámek             
2.            vrchnostenský dům                   ovčín (dům ovčáka)
3.            Filip Schreiber                           pivovar                
4.            Václav Toman                           dům kaplana        
5.            škola                                       učitel Pokorný
6.            Jan Stejskal                              domkář    
7.            Moises Lederer                          vinopalna   
8.            Václav Michalík                          mlecí mlýn
9.            vdova Anna Bezkočková             domkářka
10.          Pavel Rijant                              domkář  
11.          Matěj Šafránek                         domkář
12.          Ignác Pivec                              domkář
13.          Antonín Parkos                         domkář       
14.          Jan Vehlíšek                            domkář 
15.          Matěj Mach                              domkář
16.          vrchnostenské                          židovský dům
17.          vrchnostenské                          židovský dům
18.          vdova Magdalena Hýsková         domkářka
19.          Tomáš Hanták                          domkář
20.          František Šerhant                      domkář
21.          Jakub Šerhant                          domkář
22.          Václav Peterka                          domkář
23.          Martin Kubeš                            domkář
24.          František Novák                        domkář
25.          vrchnostenské                           židovský dům
26.          vrchnostenské                           židovský dům
27.          Josef Jaroušek                          domkář
28.          František Kipta                          domkář
29.          Jan Jaroušek                             domkář
30.          Vojtěch Steiner                          hospoda
31.          Václav Černý                             domkář
32.          vrchnostenské                          myslivna                 (v Soudném)
33.          Josef Hamerle                          domkář                samota "U Háje"
34.          vdova Magdalena Graslová        domkářka             samota "U Háje"
35.          Matěj Laňka                             domkář                Prachov
36.          Matěj Schlahefer                       domkář                Prachov
37.          Václav Procházka                      mlecí mlýn            Prachov
38.          Josef Švejda                            domkář                 Prachov
39.          Tomáš Ludvík                          domkář
40.          Jakub Rudolf                           domkář
41.          vrchnostenské                         židovský dům
42.          František  Schoner                   domkář
43.          vrchnostenské                         židovský dům
44.          vrchnostenské                         zahradnický dům
45.          vrchnostenské                         židovský dům
46.          vrchnostenské                         židovský dům
47.          Jan Hatlák                              domkář

Bilina
1.            Václav Černý                            domkář
2.            Jan Svoboda                            domkář
3.            Jan Turek                                hospodářské stavení
4.            Josef Vellat                              hospodářské stavení
5.            Josef Turek                              hospodářské stavení
6.            Antonín Turek                           domkář
7.            Mates Černý                             hospodářské stavení
8.            Jan Dvořák junior                      hospodářské stavení
9.            Jan Dvořák                               hospodářské stavení
10.          Mates Kubeš                             hospodářské stavení
11.          Václav Kubeš                            hospodářské stavení
12.          Josef Zelenka                           domkář
13.          Václav Tesař                             domkář
14.          vdova Marie Brabec                   domkářka
15.          Gemeinde (obecní)                   dům pastýře
16.          Jiří Rosička                              domkář
17.          František Hrdlička                     domkář
18.          Josef Černý                              hospodářské stavení

 ZPĚT


Oblíbené odkazy