Pošta.

        Poštovní úřad byl ve Veselíčku založen 15. 2. 1893. Prvním poštovním expedientem se stal Václav Suchan, zeť hostinského Augustina Hořeního a poštovní expedice byla pravděpodobně nejdříve v jeho hostinci. Dne 22. 12. 1897 koupili Suchanovi od Emila Nádherného starou školu č. p. 5 a tam sídlila pošta až do stavby nové úřadovny Kampeličky v roce 1938, kam pošta přesídlila. Ještě dlouho potom se staré škole říkalo „Na staré poště“. 
        Nejdříve byl na poštovním razítku název Weselitschko in Böhmen-Veselíčko v Čechách. Od roku 1899 byla na razítku upřednostněna čeština a tak byl název pošty Veselíčko v Čechách-Weselitschko in Böhmen. Po roce 1918 se pošta jmenovala Veselíčko v Čechách. Další změnou prošel název 15. 1. 1924: Veselíčko u Tábora. Za Protektorátu v roce 1939 se opět název poněmčil na Weselitschko bei Tabor-Veselíčko u Tábora, po válce v roce 1945 opět Veselíčko u Tábora. V roce 1960 byl zrušen okres Milevsko a Veselíčko bylo součástí okresu Písek. Chvíli nás nutili psát do adresy Veselíčko, okres Písek, ale pak už se 1. 5. 1961 objevilo razítko Veselíčko u Milevska. Současný název i poštovní směrovací číslo má pošta od  1.1. 1973.

398 42  Veselíčko u Milevska.

Opis úředního listu c. k. okresního hejtmanství o zřízení pošty:

Úřední list c. k. okresního hejtmanství v Milevsku č. 3/1893

Vyhláška,
týkající se zřízení poštovního úřadu ve Veselíčku.

             Dle sdělení c. k. poštovního a telegrafního ředitelství v Praze vstoupí ve Veselíčku  poštovní úřad v činnost dnem 15. února 1893, který se dopravou psaní a jízdní poštou obírati a zároveň co sběrací místo poštovní spořitelny sloužiti bude. Spojení s poštovní sítí bude pozůstávající denně třikrát mezi Bernarticemi a poštovním úřadem Veselíčko-Branice nádraží jízdní poštou udržovati.

            Dodávací okrsek nového poštovního úřadu ve Veselíčku pojímá v sobě osady Bilina, Červená, Jetětice a Honsu, Jílovský mlýn, Mašek, Pazderna, Pepřil, Saník, Šimek, Křižanov, Laňka, Libeňák, Stehlovice, Soudný, Veselíčko, Prachov, Branice.

            Což tímto ve všeobecnou vědomost uvádím.

            C. k. okresní hejtmanství v Milevsku, dne 9. února 1893.

pošta 1 (normální)

OT 2374_b  př.č.jpg (normální)

 ZPĚT


Oblíbené odkazy