Četníci a pošta ve Veselíčku

            Pan Jiří Pešta pro nás našel při pročítání "Úředních listů c. k. okresního hejtmanství v Milevsku" dvě vyhlášky vztahující se k Veselíčku. Týkají se četnické stanice a pošty.

            Z vyhlášky z roku 1891 se dovídáme, že až do tohoto roku byla ve Veselíčku četnická stanice. Zřízena byla určitě po roce 1850, tedy po zrušení panství. Je jen škoda, že nevíme jak velký obvod zahrnovala.

            To, že byla ve Veselíčku od roku 1893 pošta víme. Z vyhlášky se navíc dovídáme, že třikrát denně se zásilky přivážely a odvážely a zajímavá je i informace o velikosti poštovního obvodu. Mnohé ze samot především podél Vltavy dnes ani neexistují.

 

Úřední list c. k. okresního hejtmanství v Milevsku č. 14/1891

Přeložení četnické stanice z Veselíčka do Bernartic

            Veleslavné c. k. místodržitelství ráčilo vynesením svým ze dne 26. července 1891, č. 71.418. dohodnuvší se s c. k. zemským četnickým velitelstvím přeložení 3 muže, čítajícího četnického stanoviště z Veselíčka do Bernartic naříditi.

            Za příčinou provedení tohoto přeložení budou nutná opatření c. k. zemským četnickým velitelstvím učiněna.

            Což se k všeobecnému prohlášení věděti dává.

            C. k. okresní hejtmanství v Milevsku, dne 6. srpna 1891

 

 

Úřední list c. k. okresního hejtmanství v Milevsku č. 3/1893

Vyhláška,
týkající se zřízení poštovního úřadu ve Veselíčku.

             Dle sdělení c. k. poštovního a telegrafního ředitelství v Praze vstoupí ve Veselíčku  poštovní úřad v činnost dnem 15. února 1893, který se dopravou psaní a jízdní poštou obírati a zároveň co sběrací místo poštovní spořitelny sloužiti bude. Spojení s poštovní sítí bude pozůstávající denně třikrát mezi Bernarticemi a poštovním úřadem Veselíčko-Branice nádraží jízdní poštou udržovati.

            Dodávací okrsek nového poštovního úřadu ve Veselíčku pojímá v sobě osady Bilina, Červená, Jetětice a Honsu, Jílovský mlýn, Mašek, Pazderna, Pepřil, Saník, Šimek, Křižanov, Laňka, Libeňák, Stehlovice, Soudný, Veselíčko, Prachov, Branice.

            Což tímto ve všeobecnou vědomost uvádím.

            C. k. okresní hejtmanství v Milevsku, dne 9. února 1893.

 

21. 6. 2011, Petr Fořt


Oblíbené odkazy