Bilina a Veselíčko v roce 1915

Paní Marie Vimerová mi poslala fotografii dvou stránek z publikace „Chytilův úplný adresář království Českého‟ z roku 1915, ve které je popis našich vesnic.

 

Bilina

Pošta, stanice, fara, škola: Veselíčko (2 km) – telegraf, zdravotní obvod: Bernardice.

Přirážky: obecní neudány, školní 12%. – Jmění obce: pole, cihelna. – Dluhy 12.000 K.

Obecní zastupitelstvo: Starosta Vlna Václav. – Radní: Kolář Josef – Bartůněk Jan. – Výbor: Vlna František – Soldát Josef – Tesař František – Tesař Václav – Růžička Jan – Bláha Jan. Ustanovené 31. prosince 1913. Obecní sluha Růžička Jan.

Cihelna: obec Bilina

Hostinec: Beránek Josef

Kovář: Růžička Jan

Krejčí: Cígler František – Tesař František

Prodej lahvového piva: Pletka František

 

Veselíčko

Telegraf, zdravotní obvod: Bernardice.

Přirážky: obecní a školní 100%. – Obecní jmění: žádné. Dluhy 3400 K.

Obecní zastupitelstvo: Starosta: Vyskočil Antonín, mlynář – Radní: Turek Josef, domkář – Vodička Leopold, obchodník – Výbor: Kojetín Václav, domkář – Talafous Václav, domkář – Fuka František, krejčí – Štědronský František domkář – Aleš František, učitel – Viril. Přibyl Ferdinand, velkostatkář – Ustanovené 23. ledna 1910. Obecní sluha Ludvík Štěpán

Farní úřad: Šmejkal Josef, farář – ředitel kůru Pelikán Jan, řídící učitel.

Obecná škola IV: Pelikán Jan, řídící učitel – Aleš František – Peterka Antonín – Kníže Antonín

C. k. poštovní úřad Veselíčko, Čechy: Suchan Václav, poštmistr

Stanice Veselíčko-Branice c. k. st. dr., směr Jihlava – Domažlice: Smazal Josef, přednosta

Záložní a spořitelní spolek ve Veselíčku: Vachuta Josef, rolník, Křižanov, starosta, Talafous Václav, náměstek starosty, Dvořák Václav, rolník, Bilina, Hynouš Tomáš, rolník, Stehlovice, Matuška Václav, rolník Okrouhlá, Kálal František, rolník, Branice, Turek Josef, obchodník

Velkostatek: majitel Přibyl Ferdinand, továrník v Krčíně u Nového Města n. M. – Dvůr: nájemce Jeřábek Jan

Lihovar: Grieswald Alois

Holič: Novák Alois

Hostince: Kolář František – Lálová Rozálie – Suchan Augustin (i obchod koloniálním zbožím)

Hrnčíř: Ludvík Jan

Krejčí: Fuka František – Ševčík Josef

Mlynář: Vyskočil Antonín

Nájem velkostatku: Grieswald Alois

Obchod

– husami: Turek Josef

– kuchyňským nádobím: Ludvík František

– smíšeným zbožím: Vodička Leopold (i střižní a galanterní zboží a sklenářství)

– střižním zbožím: Fuka František, Pavlátová Antonie

– vlnou a peřím: Masárek Ed.

Obuvníci: Ševčík Tomáš – Štědronský Čeněk – Štědronský Štěpán

Pekař: Nedělka Josef (i krupař)

Řezník: Vodička Gustav

Soustružníci: Bílek František – Moravec Emanuel

Truhláři: Blažek Jan – Fořt Emanuel – Mašek Karel – Štědronský František

Výroba lihovin: Kučera Bohumil a Kubáč Josef – Vodičková Anna

Spolky: Sbor dobrovolných hasičů

Čtenářsko-ochotnická Jednota Hejduk

Spolek pro vydržování kuchyně pro školní mládež

Místní odbor hospodářského sdružení českých křesťanských zemědělců

ZPĚT

           


Oblíbené odkazy