Erby Nádherných

            Ve Státním oblastním archivu, v pobočce Jindřichův Hradec je uchováván archiv rodu Nádherných. V tomto archivu jsou samozřejmě k nalezení obrázky jejich erbů. Ten nejstarší je z roku 1838, kdy byl Jan Nepomuk jmenován šlechticem.

            Druhý erb patří Ludvíku Karlovi Nádhernému, synovi Jana. Ten za života otce spravoval panství Adršpach a úspěšně podnikal v přádelnictví. Založil také první přádelnickou školu v Čechách. Proto když byl v roce 1865 povýšen do rytířského stavu, změnil erb svého otce, který doposud používal. Horník v první čtvrtině štítu přišel o lampičku a ruku má jen vbok, v pravé ruce zůstal mlátek a kladivo. Lva ve čtvrté čtvrtině štítu nahradil kolovrátek. Jako rytíř musel mít na erbu dvě přilbice a také byl změněn klenot a přikrývadla.

            Stejný erb používal Emil Nádherný rytíř z Borutína, syn Ludvíkův a majitel statku ve Veselíčku. Zcela jistě je tento erb použit na portálu hrobky Nádherných v místním parku.


Oblíbené odkazy