Paní Marie Švejdová vypráví o Suchanových a o Čtenářsko-ochotnické jednotě HEYDUK.

Pan Augustin Suchan (1883-1945) byl hostinský a obchodník, jeho hostinec jsme znali z poslední doby pod jménem "U Jiříčků", ale tenkrát to bylo "U Suchanů". Byl to syn prvního veselíčského poštmistra Václava Suchana a vnuk původního majitele tohoto hostince a obchodu Augustina Hoření. Augustin Suchan měl tři sestry. Růžena, provdaná Urbanová, se brzy odstěhovala. Druhá sestra Marie byla manželkou Bohumila Přibyla (syn majitele statku a zámku Ferdinanda Přibyla). Poslední sestra Františka se neprovdala, protože nebyla "na kluky". Marie i Františka žily ve Veselíčku. Manželkou Augustina Suchana byla Marie Anna rozená Kálalová z Bernartic, se kterou měli tři děti, dceru Marii, provdanou Vondrákovou, pak měli syna Bohumila, ten vystudoval veterinařinu a syna Miroslava, to byl drogista. Pan Suchan se staral o hospodu a jeho paní se starala o obchod.  Celá rodina milovala hudbu a všichni se rádi bavili. Samozřejmě tedy pod hlavičkou Čtenářsko-ochotnické jednoty Heyduk nacvičovali a uváděli ve Veselíčku ochotnická divadelní představení. Pan Karel Brčák, otec paní Švejdové dělal řadu let pokladníka spolku Heyduk a matka paní Švejdové účinkovala v divadelních představeních a proto se se Suchanovými často scházeli.

Pan Suchan připravoval divadelní představení a zpěvohry a zapojovaly se do toho i jeho sestry. Divadelní představení bývala v sále hostince "U Táborů". Pan Suchan měl v hostinci harmonium a téměř denně na ně hrál pro hosty. Jeho syn Bohumil Suchan byl také docela nadaný na hudbu a tak hrál také na harmonium, hrál na housle a hrál na varhany stejně jako pan Suchan. Na housle se učil hrát u Suchanů i Fána Ježek (bratr matky paní Švejdové). Do kapely brali i dědu z Prachova (asi Švejdu). V tomto složení si hráli tak pro sebe. Pak začali s operetami a tihle nacvičovali muziku, ale na představení už bral pan Suchan Ciglerovy z Biliny, což byli všechno vynikající muzikanti. Pan Suchan měl obsazené svými hrami všechny svátky a s ním soupeřil pan Hrdlička, který vyplňoval některé neděle mezi tím. Pan Suchan se snažil, aby to byly hry, které lidi lákají. Byly to tedy operety a veselohry. Pan Hrdlička si potrpěl spíš na truchlohrách, třeba "Paličova dcera", aj.

Suchan hrál třeba: Náhražkový král, což byla hra, podle které natočili film Lelíček ve službách Sherlocka Holmse. Pan Suchan hrál dvojroli co hrál Burian a paní Suchanová hrála dvojroli královny. Pak dávali: Slečinku s mikádem. Sestra pana Suchana Fanuška nosila dlouhé vlasy, ale jen aby odpovídala postavě, tak si je nechala ostřihat. Šli do všech představení celou duší. Pak se tady hrálo "Z českejch mlejnů", "Vdavky Nanynky Kulichový", "Lucerna". Opereta "U bílého koníčka" se hrála v parku na přírodním jevišti. Tam se jezdilo na koních a v kočárech a to se mi moc líbilo. Nápovědu dělal Jiří Moravec a ten hrál během zkoušek i na trubku. Po něm převzal nápovědu Ota Vyskočil.

Suchan si vytipoval svoje herce, aby to byli komedianti a dbal na to, aby se lidé při představení bavili, aby se smáli. V každé hře byl jeden pár, který bavil lidi. To byl třeba Karel Fořt a moje matka (Anna Brčáková). Třeba hráli v "Lucerně" manžele Kláskovy.

Na druhé straně byl pan Hrdlička, kde hráli spíš Bicanovi a vesměs vážné kusy. Jejich představení byla také "U Táborů".

Panu Suchanovi zemřela poměrně brzy manželka a on pak také onemocněl a tak to převzal pan Jaroslav Bican. To už nebyly ty veselohry, ale ještě se pořád divadlo hrálo. Nastupovali noví mladí herci a zvláště když se po válce (1948) odstěhoval Karel Fořt, tak staří většinou skončili. To už začala hrát Mařenka Šandů, Boženka Berků, Fanouš Berka aj. Pak nastoupil do školy jako učitel pan Kučera a ten chtěl opět vzkřísit operetu. Za pana Suchana se hrála "Madlenka z kovárny" a tam hrál tenkrát učitel Nikerle a učitelka Jedličková. Pan Kučera tuhle hru znovu nastudoval a Madlenku zpívala Helenka Kršková z Křenovic. To byla vlastně poslední veselohra, která se zde hrála.  

Zapsal Petr Fořt, 2009

ZPĚT


Oblíbené odkazy