Hospody

     
   Netroufnu si posoudit co bylo pro vesnici důležitější, zda kostel, škola nebo hospoda. Ve Veselíčku byla od roku 1792 škola. Nejdříve se učilo v jedné místnosti na zámku, po roce 1806 měla škola svoji budovu č. p. 5 a později, jak rostl počet dětí, se učilo i v č. p. 9 a v č. p. 41. V roce 1894 obec s přiškolenými vesnicemi postavila zcela novou budovu č. p. 78 a všechna školní dítka se dostala opět pod jednu střechu. Kostel také nevyrostl najednou. Nejdříve v roce 1801 nechal přestavět Josef Bretfeld zámeckou kapli a zpřístupnit jí věřícím. Ze záznamů v archivech je zřejmé, že již této kapli říkali lidé kostel. Současný  kostel se začal stavět až v roce 1847. 

        A hospody?

        V roce 1575 byla hospoda v Křižanově, ale ve Veselíčku ani Bilině nebyla žádná. Zatím nevíme, od kdy je ve Veselíčku pivovar. Byl zde jistě již okolo roku 1680 a byla tu také hospoda. V roce 1675 byl šenkýřem ve Veselíčku Jan Kostor. Kde stávala tato hospoda i hospoda uváděná v Josefském katastru z roku 1785 pod číslem 7 nevíme.* Podle soupisu domů z roku 1820 byla v té době jediná veselská hospoda pod číslem popisným 30 a toto číslo zůstalo budově dodnes. Hostinským byl tenkrát Vojtěch Steiner. Při vyvazování z poddanství v roce 1850 byl na této hospodě hostinským Matěj Novák. Ještě za první republiky se jí říkalo "Stará hospoda" a později podle posledních majitelů "U Čítků". My starší pamatujeme, že zde někdy po roce 1948 (asi od roku 1956) bývala školní jídelna, do doby než se v roce 1971 podařilo postavit jídelnu novou vedle školy.

* V roce  1805 byly ve Veselíčku přečíslovány domy a při té příležitosti dostala hospoda s číslem popisným 7 nové popisné číslo 30.

Stará hospoda (normální)

            V roce 1850 je na čísle popisném 71 hostinský Josef Wejdovec a podle TABELY vyvazování z poddanství také hospodu koupil. Hospoda byla v té době téměř nová, protože podle Rustikální gruntovní knihy statku Veselíčko byla postavena v roce 1837. Jisté je, že se této hospodě říkalo "Panská hospoda", což je zřejmé i z pohlednice z roku 1944, kde je tento název na fasádě namalován. Hospoda se spolu se zámkem, statkem a lihovarem dostala po roce 1903 do majetku Ferdinanda Přibyla a ten jí v roce 1920 prodal manželům Jankovským, kteří se v té době vrátili z emigrace v Americe. Brzy zjistili, že hospodaření na hospodě jim nevyhovuje a tak jí v roce 1927 prodali Táborovým. Za našeho mládí se tedy hospodě říkalo "U Táborů". Pan Tábor byl také řezník a tak se v prodejně pod hospodou prodávalo maso a uzeniny. Hospodu po roce 1948 převzala Jednota a ještě nějakou dobu jí držela při životě. Po roce 1989 hospodu koupilo od restituentů učiliště a od té doby je definitivně zavřená.

Panská hospoda (normální)            

          Další veselskou hospodou byl hostinec "U Suchanů". Podle sčítání lidu v roce 1890 byl majitelem této hospody Augustin Hoření, živnost kramářská a hostinská. K němu do rodiny se v roce 1882 přiženil Václav Suchan, sedlář z Milevska. Ten měl původně pronajatou hospodu v Hodušíně, ale před rokem 1893 přišel do Veselíčka ke svému tchánovi. Jeho zásluhou byla 17. února 1893 ve Veselíčku zřízena poštovní expedice, pravděpodobně právě v této hospodě. Teprve později, když Václav Suchan koupil vedlejší budovu bývalé školy od Emila Nádherného (22. 12. 1897), se "pošta" přestěhovala tam. Hospodu i s obchodem převzal později Václavův syn Augustin Suchan. Po roce 1948 už pamatujeme jenom obchod se smíšeným zbožím Jednoty. Po dostavbě nového nákupního střediska roku 1984 zde vzniklo "agitační středisko". Tradiční hospodu zde obnovil na určitou dobu Stanislav Jiříček, ale po několika letech provozu je dnes hospoda definitivně uzavřená.

U Suchanů (normální)

            Dá se říci, že hospody v minulosti jednoznačně ve Veselíčku hýbaly životem. Za první republiky hrálo U Suchanů téměř denně harmonium a připravovala se divadelní představení.  V obou dalších hospodách byly taneční sály s jevištěm. Určitě si konkurovaly, ale společenský život byl natolik čilý, že mohly vedle sebe existovat. Ve všech hospodách byl biliard a "U Táborů" při silnici ke kostelu kuželník.

            Biliňáci chodili celá desetiletí do hospod do Veselíčka. V zápise ze zasedání obecního výboru v Bilině ze dne 21. září 1910 se uvádí, že v roce 1910 postavil Josef Beránek hospodu a domu bylo přiděleno číslo popisné 25. Dne 6. října 1910 vyhověl výbor "žádosti Josefa Beránka o postoupení jemu dcerou jeho Annou Beránkovou hostinské koncese na č. p. 25".   Pro nás to byla hospoda "U Beránků". I tato hospoda po roce 1948 pod Jednotou živořila. Hostinská brala své hosty v chladnějších dnech k sobě do kuchyně, aby nemusela pro pár příležitostných návštěvníků v lokále topit. Také tato hospoda je zavřená, možná téměř padesát let.

U Beránků (normální)

Naše současná hospůdka je na fotbalovém hřišti.
Hospůdka (normální)

11.3.2011 Petr Fořt

ZPĚT


Oblíbené odkazy