Příspěvek do NAŠICH NOVIN

Hrobka Nádherných

            V seznamu kulturních památek okresu Písek byly z Veselíčka až do tohoto roku tři památky: kostel sv. Anny, socha sv. Jana Nepomuckého a socha sv. Erazima. Po delším úsilí pana Václava Tomáška přibyla k těmto památkám dne 6. února 2013 i hrobka Nádherných v zámeckém parku. Stojí tedy za to, připomenout si historii této stavby.
            V roce 1868 přišel do Veselíčka Emil Ludvík rytíř Nádherný z Borutína (nar. 16. 12. 1841) jako dědic majetků Nádherných v bývalém panství Veselíčko. Ve Veselíčku zdědil zámek, statek, pivovar a lihovar, ve Zběšičkách statek a ve Svatkovicích také statek. Byl to velice špatný hospodář a brzy přivedl svoje majetky do velkých dluhů. V roce 1885 byl nucen prodat statek Zběšičky a začal hledat bohatou nevěstu, aby mu pomohla z dalších dluhů. Bohatou nevěstu našel, v květnu 1886 se oženil s Lilly von Hauszer (nar. 1862). Emil měl ale smůlu, nevěsta byla sice bohatá, ale nebyla hloupá. Pomoc Emilovi řešila tím, že  v roce 1888 od něj koupila statek Svatkovice a v roce 1898 i statek Veselíčko se zámkem, pivovarem a lihovarem. Dluhy byly asi splaceny, ale oba statky už patřily Lilly a Emilovi nezbylo nic. V roce 1902 Lilly oba tyto statky prodala Ferdinandovi Přibylovi.
            Lily musela nedlouho po svatbě řešit složité rodinné problémy. Dne 10. března 1887 se ve vojenském špitále ve Stockerau zastřelil mladší bratr Lilly poručík Georg von Hauszer. Bylo mu 23 let. Hned 12. března tam byl pohřben. Den na to, tedy 13. března, zemřela ve Vídni ve věku 52 let na zápal plic matka Lilly Nádherné Elisabeth von Hauszer (*8.2.1832). Rakev s matkou nechala Lilly ihned dopravit do Veselíčka. V matrice zemřelých ve Veselíčku je zapsáno, že Elisabeth zemřela ve Vídni, Schwartzenbergovo náměstí č. 6, dne 13. března 1887. Ve Veselíčku byla pohřbena 19. března a je nanejvýš pravděpodobné, že byla její rakev prozatímně uložena do Bretfeldovské hrobky v areálu zámku ve Veselíčku. Složitější to měla Lilly se svým bratrem. V matrice ve Veselíčku je zapsáno: Důstojník tento byl dne 12. března 1887 v Štokeravě pochován, dne 26. března z hrobu vyzvednut a dne 27. března do Veselíčka převezen a hned pohřben. I jeho rakev byla pravděpodobně uložena v Bretfeldovské hrobce.[1]
            V červenci 1887 požádali Nádherní o povolení stavby rodinné hrobky na místním hřbitově. Proti stavbě se postavili všichni starostové přifařených obcí, protože by se značně omezil prostor pro pohřbívání ostatních zemřelých. Manželé Nádherní proto požádali o povolení postavit hrobku s kaplí v zámeckém parku. To jim bylo v červenci 1887 povoleno s tím, že hrobka musí být co nejdále ode všech obytných stavení.
            Dne 21. srpna 1887 zemřela při porodu ve Veselíčku jediná dcera Nádherných Marie. I ta byla zatím pohřbena v Bretfeldovské hrobce.
            Stavby hrobky s náhrobní kaplí se ujal milevský stavitel František Ješ. Dne 11. srpna 1892 oznámil, že stavba „hrobky rodiny pánů Nádherných, rytířů z Borutína“ je dokončena. Následně Nádherní požádali o její posvěcení a byly sem přeneseny tři rakve  s ostatky matky, bratra a dcery Lilly Nádherné.
            Vše nasvědčuje tomu, že Lilly se svým manželem Emilem Nádherným ke konci jeho života nevycházela dobře. Lilly muselo hodně vadit, že byl po své smrti 27. 4. 1902 převezen z Vídně do Veselíčka a 1. května 1902 pohřben v hrobce v parku s její matkou, dcerou a bratrem. Usilovala o to, aby byl pohřben v hrobce Nádherných v Chotovinách ke svým předkům, ale k tomu souhlas od tamních Nádherných nedostala. Nakonec přemluvila Othmara, Emilova bratra a majitele Jistebnického panství a ten dal souhlas k uložení rakve s Emilovými ostatky do hrobky Nádherných v Jistebnici. Tam byla rakev 13. listopadu 1902 uložena.
            Do hrobky ve Veseličku byl ještě pohřben otec Lilly Nádherné. Základní informace máme z veselské matriky zemřelých. Jiří Hauszer zemřel 23. listopadu 1907 v Gőggingenu – Bavorsko ve věku 80 let a 30. listopadu byl pohřben v rodinné hrobce Nádherných ve Veselíčku. V matrice je zapsán zemřelý: Jiří z Hauszerů, ck. rytmistr v. v. a generální jednatel rakousko-uherského Lloydu ve Vídni, vdovec pí † Alžbětě rozené svobodné paní z Morpurgo z Triestu. Z jiných zdrojů víme, že byl šlechticem a brazilským konzulem v Terstu. Neznáme ani jeho erb. Ten používala i jeho dcera Lilly a byl namalován na portálu hrobky v parku ve Veselíčku.
            Takže, říká se, že je to hrobka Nádherných, ale byli tam pohřbeni tři dospělí Hauszerovi a jen malinká Marie Nádherná.
            V roce 1970 byly rakve z hrobky vyhozeny, ostatky zemřelých byly prý zakopány v pytli vedle márnice na hřbitově. Náhrobní kaple začala sloužit jako sklad hořlavin, tedy byly tam uloženy sudy s naftou a oleji. Zchátrání hrobky se zdálo až do letoška neodvratné, ale dnes má hrobka novou střechu a nakročila ke svojí obnově.

24. listopadu 2013, Petr Fořt


[1] Bretfeldovská hrobka byla napravo v průjezdu z nádvoří statku do parku.


Oblíbené odkazy