1645 - Inkolát pro Alexandra Ghindertaela

Souhlas k usazení se v Čechách pro Alexandra z Ghindertaelen.
V Národním archivu se zachovala
kopie listiny ze dne 10. února 1645, kterou císař Ferdinand III. udělil Alexandrovi inkolát, tedy právo v „našem dědičném království českém a jeho přivtělených zemích“ vlastnit statky a volně s nimi nakládat.

Jiří Pešta

Edice (transkripce s rozepsáním zkratek)

Wier Ferdinand der Dritte etc.
Bekhennen offentlich mit diesem Brief und thun khundt allermäniglich, daß Uns der ehrenveste Unser lieber Getreuer Alexander von Ghinderthaelen gehorsamst zu vernehmen geben, was Gestalt er sich in Unserm Erbkönigreich Behemb niderzulassen vorhabens seie und weylen solches ohne Unseren Königlichen Consens nicht beschehen könte, Uns umb Ertheilung desselben gehorsamst angelanget und gebetten. Wann wir dann solch seine gehorsamste Bitte in Kayserliche und Königliche Gnaden angesehen, auch gnädigst erwogen die getrewe Dienste, so Uns und Unserm hochlöblichen Erzhaus er unterschiedlichen praestiret und erweisen, solches auch noch bis dato thuet und hinführo zu thuen ganz willig und erbietig ist, dasselbe auch wol thuen kann, soll und mag. Hierumben so haben wir in obbemelte seine Bitte gnädigst verwilliget, thun auch solches hiemit und in Craft dies Briefs wissentlich, verwilligen und lassen ihme Alexander von Ghindertaelen, dessen ehelichen Leibserben und den Erbens Erben zu, anjezo oder hinführo in besagten Unserm Erbkönigreich Beheimb und dessen incorporirten Landten Gütter zu kaufen oder sonsten durch rechtmessige Mittl an sich zu bringen, dieselbe zu besizen, widerumb zu verkaufen, darinen zu disponiren nach seinem besten Willen und Wolgefallen und damit zu thun alles, was andere eingeborne oder angenohmene Landleuth Unsers Erbkönigreichs Behemb und dessen incorporirten Landten mit ihren Güttern zu thun befuegt sein, sich auch aller und jeder Recht und Gerechtigkeit, deren sich dieselbe diesfals erfrewe, gleichsfalls erfrewen, dieselben geniessen und gebrauchen sollen und mögen. Und gebieten hierauf allen und jeden Unsern Unterthanen, was Würdten, Standts, Ambts oder Weesen die in Unserm Erbkönigreich Behemb und dessen incorporirten Landten sein, hiemit ernst- und vestiglich, daß sie mehrbesagten Alexandrum von Ghindertaelen etc., dessen Erben und Erbens Erben an diesen Unsern ihme ertheilten Consens und Bewilligung in keinerley Weis noch Weeg beirren noch beschwehren, sondern vielmehr derselben erfrewlich geniessen und gänzlich darbey verbleiben lassen, darwider nicht thun, noch andern solches zu thun verstatten, bey Vermeydung Unserer schweren Straf und Ungnad. Das mainen wir ernstlich und es wirdt hieran vollbracht Unser gnädigster Will und Mainung. Zu Uhrkhundt dies Briefs mit Unserm Kayserlichen und Königlichen anhangenden grössern Insigl verfertiget. Prag den 10. Februarii 1645.

Consens sich in Behemb niderzulassen für Alexandrum von Ghindertaelen.

Překlad

My Ferdinand III. atd.
Veřejně vyznáváme tímto listem a známo činíme jednomu každému, že počestný náš milý věrný Alexander z Ghindertaelen nám dal nejposlušněji na srozuměnou, kterak by se chtěl usadit v našem dědičném království českém, a protože to nelze uskutečnit bez našeho královského souhlasu, tak nás nejposlušněji požádal a poprosil o jeho udělení. Načež jsme na tuto jeho nejposlušnější prosbu shlédli v naší císařské a královské milosti a také milostivě uvážili věrné služby, které nám a našemu veleslavnému arcidomu porůznu vykonal a prokázal, dosud ještě činí a i nadále je ochotný a svolný činit, a které také může a má dobře činit. Proto jsme také této jeho žádosti nejmilostivěji vyhověli, a také tímto a mocí tohoto listu známo činíme, povolujeme a umožňujeme jemu Alexandrovi z Ghindertaelen, jeho manželským přirozeným dědicům a dědicům těchto dědiců, aby nyní i v budoucnu v řečeném našem dědičném království českém a jeho přivtělených zemích zakupovali nebo jiným řádným způsobem nabývali statky, vlastnili je, znovu prodávali, disponovali s nimi podle své nejlepší vůle a libosti a činili s nimi vše, co jsou oprávněni se svými statky činit jiní domácí nebo usazení obyvatelé našeho dědičného království českého a jeho přivtělených zemí, a aby mohli a směli požívat, užívat a těšit se ze všech a veškerých práv a spravedlností, jichž tito rovněž požívají. A proto všem a jednotlivým našim poddaným, ať jsou jakékoli hodnosti, stavu, úřadu neb bytí v našem dědičném království českém a jeho přivtělených zemích, tímto listem ve vší vážnosti a přísnosti přikazujeme, aby často jmenovaného Alexandra z Ghindertaelen atd., jeho dědice a dědice těchto dědiců v tomto našem pro něj uděleném souhlasu a povolení nižádným způsobem neuváděli v klam a nepůsobili jim obtíže, spíše aby je toho všeho nechali radostně požívat a zcela při tom zanechali, aby proti tomuto povolení ničeho nečinili, ani takové skutky nedovolovali jiným, pokud se chtějí vyhnout našemu těžkému trestu a nemilosti. To míníme ve vší vážnosti a bude tím naplněna naše nejmilostivější vůle a mínění. Na potvrzení tohoto listu jsme jej nechali zpečetit naší císařskou a královskou přivěšenou větší pečetí. V Praze dne 10. února 1645.

 ZPĚT


Oblíbené odkazy