Jordán 

            Je nás asi hodně, kteří s pobavením sledujeme táborské problémy s odbahněním rybníka Jordán. Velmi zajímavým faktem je, že výběrové řízení na odbahnění již podruhé nevyhrála firma, jejíž nabídka byla o téměř 100 milionů korun nižší, než nabídka firmy vítězné.

            Ale proč o tom píšu zde na stránkách týkajících se historie Veselíčka. V komentářích se objevuje informace, že: „Táborský Jordán je nejstarší vodní nádrž v Česku, vznikl v 15. století. Od roku 1830 jej ale nikdo nevypouštěl a nemá už ani spodní výpusť.  

            Tuto informaci můžeme porovnat s tím co víme o našich rybnících. První písemnou zmínku o Veselském rybníku máme z dopisu když dne 19. února 1477 psal Jan z Trnové, hejtman na Zvíkově, panu Bohuslavu ze Švamberka, že musel nechat prosekat na tomto rybníku  díry, aby neuhynuly ryby. Je zřejmé, že Veselský rybník tu byl již za Rožmberků, kteří vlastnili naše vesnice do roku 1473. O Prachovském rybníku máme první písemnou zprávu z roku 1495. Takže, oba naše rybníky tady byly rovněž v 15. století a jistě tedy patří k těm nejstarším v Čechách.

            Štěpánek Netolický a Jakub Krčín z Jelčan rozvinuli rybníkářství na Třeboňsku až v 16. století. Rožmberský rybník byl postaven až v letech 1584 až 1590 Jakubem Krčínem z Jelčan. Přesto odborníci tvrdí, že rybníkářství je starší a jeho velký rozvoj nastal již ve druhé polovině 14. století. Nejstarší rybníky na Třeboňsku pochází z doby vlády Karla IV. Pak věřte novinářům, že Jordán je nejstarší, když řada rybníků byla postavena o sto let dříve.

            O způsobech chovu kaprů píše Linda Skolková v článku Rybníkářství v 16. století: „Původní způsob chovu ryb byl jednoduchý - v rybnících žily ryby různého stáří a při výlovu se vybíraly jen ryby největší. Úplně nový chov ryb, který znamenal větší výnosy a nahradil původní dvoustupňový chov, se začal uplatňovat na rožmberském panství a zavedl ho Štěpánek Netolický a v jeho díle následně pokračoval Jakub Krčín z Jelčan. Na Štěpánkovy zásady tedy Krčín navazoval zejména z hlediska chovného plánu kaprů, který byl prováděn ve třech druzích vodních nádrží, totiž v malých třecích rybníčcích pro čerstvý plod, ve středních výtažních rybnících pro odrostlejší kusy a ve velkých násadních nádržích pro tříletý odchov lovných ryb. Tyto zásady se v podstatě udržely až do 19. století.“

            Možná tento způsob chovu kaprů okoukali ve Veselíčku. Víme, že při výlovu Prachovského rybníka v roce 1495 převáželi násadu ryb do Veselského rybníka.

23. května 2011

ZPĚT


Oblíbené odkazy