Josef Kytka - Bilina

Výňatek z knihy Josefa Kytky.

Josef Kytka – Milevsko a jeho kraj – 1940 – str. 199

Bilina leží po obou stranách silnice mezi Veselíčkem a Bernarticemi. Vzdálenost od Milevska činí 8,3 km, od nádraží Veselíčko – Branice 2,9 km.

Vesnice patřila českým králům. R. 1215 král Přemysl Otakar I. potvrdil vesnici jako majetek kláštera milevského. Od r. 1431, kdy panství milevské a zvíkovské se dostalo v zástavu  Oldřicha z Rožmberka, byla ves spravována ze Zvíkova. R. 1575 byla prodána Kryštofem ze Švamberka pánům Kalenicům na Chřešťovicích a osudy její byly společné s osudy Veselíčka.

Nejvyšší místo je vrch u lesíka Hájku, 487 m n. m. Obcí protéká potok, který se u Čapího vrchu vlévá do rybníka Pilného. R. 1930 bylo popisných čísel 31, obyvatelů 156. Pošta, fara a škola jsou ve Veselíčku, lékař a četnictvo v Bernarticích.

V katastru obce jsou dva hřbitovy. Starý při silnici Veselíčko-Jestřebice, nový při sinici Veselíčko-Bilina.

Je zde sbor dobrovolných hasičů založený r. 1925.


Oblíbené odkazy