Kamenný kříž

            Jak si mnozí z nás všimli, tak obec Veselíčko začala trvale udržovat starý hřbitov při cestě z Veselíčka do Jestřebic. Je to chvályhodné, vždyť je to místo kde bylo pochováno mnoho obyvatel Veselíčka, Biliny, Křižanova, Branic, Stehlovic i odjinud. Nyní se zdá, že obec upraví také okolí kamenného kříže při silnici z Veselíčka do Biliny. Zatím mizí náletové dřeviny a snad i toto místo získá svoji důstojnost. Pokud se to stane, bude u kříže umístěna tabulka s následujícím textem:

Genius loci

             Stojíte v místech, která patrně mají nějaké svoje fluidum. Před třemi až čtyřmi tisíci lety tu uložil kdosi do země svůj poklad s nadějí, že si jej jednou vyzvedne. Do hliněné nádoby naskládal 32 měděných žeber a vše hluboko zakopal. Nikdy už nic nevyzvedl. 
           Za mnoho staletí tady lidé vyšlapali cestu z Bernartic přes Bilinu do Veselíčka, později rozšířenou pro jízdu povozů. Snad náhodou nedaleko od pokladu nechal František Dvořák z Biliny č. 9 postavit při této cestě kamenný kříž s vytesaným kalichem a letopočtem 1881. Dnes již nevíme, proč nechal kříž postavit, ani co jej vedlo k tomu, že si vybral pro jeho stavbu právě toto místo. 
            Při rozšiřování cesty začátkem třicátých let 20. století, objevili dělníci tento starý poklad a nenapadlo je nic jiného, než, že si měděná žebra rozebrali. Naštěstí se našel někdo, kdo je od nich vyzvedl a shromáždil. Šestadvacet žeber můžeme vidět v Milevském muzeu, čtyři jsou v Národním muzeu v Praze. Dvě žebra někdo ochraňuje doma, nebo jsou ztracena. 
            Kříž zde přežil řadu desetiletí. Dříve stál u cesty, teď jej najdeme  několik metrů od nové silnice; sice na bilinském katastru, ale už na půl cesty z Biliny do Veselíčka.

WIKIPEDIE:
Genius loci je latinské slovní spojení znamenající duch místa. V římské mytologii byl Genius loci duch či bůžek, ochraňující určité místo, často býval zobrazován jako had. V dnešním slovníku má však tento obrat spíš význam specifické atmosféry dané oblasti, než jakési místní ochraňující síly.

ZPĚT !


Oblíbené odkazy