Příspěvek do NAŠICH NOVIN

 

HOSTINEC NA PANSKÉ – KLABO SALOON

            Dne 9. listopadu 2013 byl opětovně otevřen „HOSTINEC NA PANSKÉ“ a to je příležitost připomenout si staré veselské hospody.
            Ve Veselíčku byl v roce 1680 pivovar a nejspíš už u něj byla hospoda. Dokonce víme, že v roce 1675 byl šenkýřem na hospodě ve Veselíčku Jan Kostor.  První doklad o hospodě máme ale až v Josefském katastru z  roku 1785. Hospoda měla číslo popisné 7 a stála pravděpodobně nedaleko pivovaru. Podle soupisu domů z roku 1820 již v č. p. 7 hospoda nebyla a v té době jediná veselská hospoda byla zapsaná pod číslem popisným 30. Později, v dobách kdy bylo ve Veselíčku hospod více, se jí říkalo „Stará“. V šenku stál kulečník a v sále s jevištěm se konaly taneční zábavy a další společenské akce. V provozu byla ještě krátce po roce 1945 s názvem „U Čítků“. V letech 1956 až 1971 zde byla školní jídelna. Budova stojí opuštěná doposud.
            Nejmladší hospodou ve Veselíčku byl hostinec „U Suchanů“. Dům č. p. 76 zde byl již v roce 1850, ale teprve od sedmdesátých let 19. století v něm byl hostinec. Původně jej provozoval Augustin Hoření a vedle hostince měl v této budově i obchod. Jednu dobu zde bývala i pošta. První poštmistrem ve Veselíčku byl Václav Suchan (od 15. 2. 1893) a to byl zeť Augustina Hořeního. Než koupil Václav Suchan vedle stojící starou školu (22. 12. 1897) a zřídil v ní poštovní úřad, úřadoval u Hořeních v hospodě. Po Hořeních převzal hospodu s obchodem Augustin Suchan, což byl syn poštmistra Václava Suchana. Hostinský hrál výborně na harmonium a byl i režisérem ochotnického spolku a proto zde bylo téměř každý den velmi živo. Po roce 1948 tady byl obchod smíšeného zboží Jednoty, po roce  1984 klub důchodců a agitační středisko. Ještě nedávno byl hostinec otevřený jako „NONSTOP BAR“.
            I Bilina měla svoji hospodu. Postavil jí v roce 1910 Josef Beránek a bylo jí přiděleno číslo popisné 25. Ještě po válce hospoda pod Jednotou fungovala, ale časem hostinská činnost upadla a hospoda byla zavřena.
            „HOSTINEC NA PANSKÉ“ s číslem popisným 71 je ve Veselíčku od roku 1837. Pravděpodobně prvním hostinským byl na této hospodě Josef Wejdovec, který podle TABELY vyvazování z poddanství také hospodu po roce 1850 koupil od majitele panství Ludvíka Karla rytíře Nádherného z Borutína. Po otci převzal hospodu Jan Wejdovec, ten ale v sedmdesátých letech 19. století emigroval do Ameriky. Hospoda se dostala zpět do vlastnictví Nádherných a v roce 1880 byl na ní pachtýřem Jan Hampejs.
             Po roce 1903 byla hospoda spolu se zámkem, statkem, pivovarem a lihovarem v majetku Ferdinanda Přibyla a ten jí v roce 1920 prodal manželům Františku a Marii Jankovským, kteří se v té době vrátili z emigrace v Americe. Ti brzy zjistili, že hospodaření na hospodě jim nejde tak jak si představovali a proto jí v roce 1927 prodali Josefu a Barboře Táborovým. Hospodě se tedy říkalo také "U Táborů". Josef Tábor byl hostinský a řezník a v prodejně pod hospodou prodával maso a uzeniny. Hospodu po roce 1948 převzala Jednota a ještě nějakou dobu jí držela při životě. V roce 1964 byla před hospodou vybudována nová křižovatka silnic. Součástí této akce bylo také přemístění soch svatých před kostel a zboření kuželníku, který stával za hospodou podél cesty ke kostelu. V roce 1980 byla zrušena prodejna masa a uzenin. Po roce 1989 hospodu koupilo od restituentů učiliště a od té doby byla definitivně zavřená.
            Tato hospoda měla v minulosti pro Veselíčko mimořádný význam. Vedle šenku zde byl také sál s jevištěm. Ten sloužil nejenom pro taneční zábavy, ale také k pořádání přednášek, Čtenářsko-ochotnická jednota Heyduk zde několikrát do roka předváděla svoje divadelní představení, byly zde schůze spolků i předvolební schůze, dokonce i výstavy, o té v roce 1894 psali i v Národních listech, promítaly se zde filmy, prostě kultura i společenský život ve Veselíčku procházel touto hospodou.
            Přejme „KLABO SALOONU“, aby navázal na slavnou historii „HOSTINCE NA PANSKÉ“, aby se mu dařilo a aby přispěl k rozvoji společenského života ve Veselíčku. A děkujeme majitelům, že ve Veselíčku přibyl jeden hezký opravený dům. 

24. listopadu 2013, Petr Fořt


Oblíbené odkazy