KOSTEL  SV. ANNY

           Kostel je stavbou z roku 1851. Rozhodnutím císaře  Ferdinanda byla ve Veselíčku roku 1836 zřízena lokálie, která  byla v  roce 1857 povýšena na faru. Nový kostel byl postaven na náklady  náboženského fondu. Kostel byl dne 10.  září 1854 vysvěcen budějovickým biskupem  Janem Valerianem Jirsíkem.

            Na  hlavním oltáři je obraz sv.  Anny. Doba a jeho autor jsou neznámy. Postranní  oltáře jsou  tři: Neposkvrněného početí panny Marie, sv. Rodiny a sv. Jana  Nepomuckého. Kromě toho je v chrámové předsíni oltář božského  Srdce Páně,  vyzdobený Kristovou sochou.

            Na stěně byl umístěn  zajímavý obraz sv. Rodiny,  malba z počátku 18. století. Byl  sem přenesen ze rozbořené zámecké kaple.

            V  majetku kostela  je krásný stříbrný a pozlacený rokokový kalich s oválnými,  malovanými emailovými destičkami a mešní rokokové konvičky  s podnosem, umělecky  tepané a posázené drahokamy. Skvostné tyto nádoby farnosti věnoval syn bývalého majitele panství Veselíčko, Antonína Chlumčanského, pražský arcibiskup Václav Leopold Chlumčanský (1815 – 1830).

            Na věži  bývalo před 1. světovou válkou 5 zvonů o různých velikostech.  Největší byl zvon Ježíš Kristus, s obrazem Krista na kříži, další Sv. Anna, třetí panna Maria  s obrazem Madony s Ježíškem a čtvrtý zvon sv. Jan s obrazem  sv. Jana Nepomuckého.  Pátým zvonem byl umíráček s obrazem  kostlivce s kosou. Všech 5 zvonů bylo  ulito u Pernera v Českých  Budějovicích. První 4 zvony však nepotkal dobrý osud,  protože  byly použity na válečné účely. Zůstal jenom umíráček. Po první světové válce byly na věž zavěšeny dva nové zvony. Ty byly v roce 1942 rovněž zabaveny pro válečné účely. V roce 1952 byly na věž pořízeny další dva nové zvony.

            Dnes  stojí před  průčelím kostela dvě pískovcové sochy sv. Jana  Nepomuckého a sv. Erazima,  mučedníka. Postaveny byly původně na tak zvaném můstku bývalým majitelem panství Veselíčko, Josefem Bretfeldem okolo roku 1800. Před  průčelí kostela byly přemístěny v roce 1964 a v roce 1983  byly restaurovány.

 ZPĚT


Oblíbené odkazy