Kříž

      To místo musí mít nějaké svoje fluidum. Před třemi až čtyřmi tisíci lety tu někdo uložil do země svůj poklad s nadějí, že jej jednou vyzvedne. Do hliněné nádoby naskládal 32 měděných žeber a vše hluboko zakopal. Nikdy už nevyzvedl. Po mnoha staletích tady lidé vyšlapali cestu z Bernartic přes Bilinu do Milevska. Snad náhodou jen kousek od pokladu nechal František Dvořák* z Biliny č. 9 postavit při této cestě kamenný kříž s vytesaným kalichem a dole letopočtem 1881. Při rozšiřování cesty začátkem třicátých let dvacátého století, objevili dělníci starý poklad a nenapadlo je nic jiného, než, že si měděná žebra rozebrali. Naštěstí se našel někdo, kdo je od nich vyzvedl a shromáždil. Šestadvacet žeber můžeme vidět v Milevském muzeu, čtyři jsou v Národním muzeu v Praze. Dvě žebra někdo ochraňuje doma, nebo jsou ztracena. Kříž zde přežil řadu desetiletí a stojí teď několik metrů od nové silnice, na půl cesty z Veselíčka do Biliny. Měl tedy více štěstí než kříž, který ještě před dvaceti lety stával v zatáčce silnice z Veselíčka na Křenovice. Ten si někdo odvezl a na co mu je, Bůh ví. O tomto kříži ani nevíme kdy a kdo jej tam nechal postavit. A nevíme ani kdo jej ukradl. Jen dva stromy označují místo kde stával.

Kříž mezi Bilinou a Veselíčkem.
 Křížek (normální)

Prázdné místo po kříži při silnici na Křenovice.
Na Křenovice (normální)

Za Bilinou směrem na Bernartice stojí další kamenný kříž. U paty je špatně čitelný rok 1833.
Kamenný kříž 1833 (normální)

* Podle vzpomínek Karla Soldáta

9. 3. 2011 Petr Fořt

ZPĚT


Oblíbené odkazy