Legionáři z Biliny a Veselíčka v první světové válce

Téměř ve všech vesnicích se po první světové válce objevily památníky padlým. Jejich smrt byla jistě vyvrcholením utrpení, které museli podstoupit na bojištích. Ve Veselíčku nepostavili památník, ale zapsali jejich jména v předkapli kostela. Války se ale zúčastnilo mnohem více mužů, kteří podstoupili stejná strádání, jen měli štěstí, že se z války vrátili domů. Stejná strádání a prožitá nebezpečí měli za sebou i českoslovenští legionáři. Ti navíc už ve válce museli nabýt jednoznačné přesvědčení, že Rakousko - Uhersko válku prohraje a že vznikne Československá republika.
 
Seznam legionářů z Veselíčka a Biliny:
 
Fořt Emanuel
nar. 26. 11. 1872, Veselíčko, Itálie, 31. pluk, 5. rota
Krasl Karel
nar. 10. 10. 1898, Veselíčko, Itálie, 35. pluk, 3. rota
Požárek Lambert
nar. 15. 9. 1896, Veselíčko, Itálie, 32. pluk, 9. rota
Ševčík Eduard
nar. 28. 11. 1881, Veselíčko, Itálie, záložní pluk
Štědronský František
nar. 29. 5. 1885, Veselíčko, Itálie, 34. pluk
Dvořák Josef
nar. 21. 1. 1894, Bilina, Itálie, 31. pluk, 5. rota, rolník z Biliny č. 5
Na obrázku je Josef Dvořák čtvrtý stojící zleva. Fotografie byla pořízena v době kdy legionáři bojovali na Slovensku.
Legie Itálie (normální)
Vlna Jan
nar. 15.11.1872, Bilina, Itálie, 7. divize – zdravotní oddíl
Dvořák František
nar. 1889, Bilina, Francie, 23. pluk, americký legionář z č. 24 (francouzský legionář vypravený v Americe)
Legie USA (normální)
ZPĚT

Oblíbené odkazy