Lihovar aneb Čápovina

            Ve farní kronice bylo uvedeno, že v roce 1851 byl ve Veselíčku dostavěn lihovar. Majiteli byli půl století Nádherní, od roku 1902 Ferdinand Přibyl s Janem Horákem, od roku 1906 již Ferdinand Přibyl sám. Dalším majitelem byl Josef Čáp a co všechno  tenkrát od Přibyla koupil osvětluje opis části trhové smlouvy ze dne 13. prosince 1920.

SMLOUVA  TRHOVÁ

Níže psaného dne a roku byla mezi p. Ferdinandem Přibylem, majitelem velkostatku Veselíčko, jako prodávajícím se strany jedné a mezi p. Josefem Čápem, továrníkem v Písku, jako kupujícím ze strany druhé, následující smlouva trhová ujednána a uzavřena.

Pan Ferdinand Přibyl prodává a odevzdává a touto smlouvou již skutečně prodal a odevzdal jeho vlastnickým právem na základě kupní smlouvy ze dne 3. resp. 10. února 1902 a trhové smlouvy ze dne 7.3.1906 přináležejícího velkostatku Veselíčko, zapsaného ve vložce číslo 1520 desk zemských lihovar a škrobárnu čp. 7 se stav. parcelou čís. kat. 47 a dvůr čís. kat. 48-2 ve výměře 16 arů 47 m2 a 20 arů 50 m2, při čemž budovy sestávají a to: Lihovar s budovou vlastní, humny, kotelnou, strojovnou, bytem pro domovníka, mostní vahou, vše úplně zařízené; škrobárna z budovy vlastní, kůlny pro nářadí, se vším příslušenstvím, jak vše stojí a leží a všemi právy, jak p. Ferdinand Přibyl nemovitostí těch užíval, aneb užívat oprávněn byl za vzájemně ujednanou cenu trhovou 50.000 Kč slovy padesát tisíc korun československých p. Josefu Čápovi do jeho úplného vlastnictví a vládnutí.

            Lihovarnictví časem upadalo a tak se Josef Čáp rozhodl budovu přestavět na byty. Stavební povolení dostal od starosty Karla Maška 12. prosince 1938. Současně s přestavbou lihovaru na byty byl zbořen i komín, budova škrobárny a upraven celý dvůr. Tím se stalo, že naši mladí současníci ani nevěděli, že tu byl lihovar, ale všichni jsme znali tento barák jako „Čápovinu“.

            Po válce se majitelé střídali a za posledního majitele byl dům zcela „vybydlen“. V roce 2004 se za starostování Jaroslava Kubeše podařilo tento barák hyzdící Veselíčko zdemolovat.

OBRÁZKY:
Lihovar v roce 1926 – zcela vpravo s malými okýnky

Lihovar 1926 (normální) 

Projektová dokumentace z roku 1938 přestavby lihovaru na byty.

Čápovina 1938 (normální) 

Čápovina v roce 1963

Čápovina 1963 (normální) 

Čápovina při povodni v srpnu 2002

 Čápovina 2002 (normální)

Fotografie z bourání v listopadu 2004

Čápovina 2004 a (normální)

Čápovina 2004 b (normální)

ZPĚT!


Oblíbené odkazy