Lilly Nádherná z Borutína

            Lilly, manželka posledního šlechtického majitele veselíčského statku je pro nás stále ještě trochu tajemstvími obestřenou postavou.

            Do Veselíčka přišla v roce 1886 po svatbě s Emilem Nádherným. Emil byl značně zadlužen a věřil, že svatbou svoje dluhy vyřeší. Lilly mu pomohla, ale asi ne tak jak si Emil představoval. V roce 1888 od něj koupila statek Svatkovice a v roce 1898 i statek Veselíčko. Dluhy byly asi splaceny, ale oba statky už patřily Lilly a Emilovi nezbylo nic. V roce 1902 Lilly oba tyto statky prodala Ferdinandovi Přibylovi[1]. Vše nasvědčuje tomu, že se svým manželem nevycházela především ke konci jeho života dobře. Lilly muselo hodně vadit, že byl po své smrti (27. 4. 1902) převezen z Vídně do Veselíčka a 1. května 1902 pohřben v hrobce v parku[2] s její matkou, dcerou a bratrem. Usilovala o to, aby byl pohřben v hrobce Nádherných v Chotovinách ke svým předkům, ale k tomu souhlas od tamních Nádherných nedostala. Nakonec přemluvila Othmara, Emilova bratra a majitele Jistebnického panství a ten dal souhlas k uložení rakve s Emilovými ostatky do hrobky Nádherných v Jistebnici. Tam byla rakev 13. listopadu 1902 uložena.

            Lilly zemřela 17. května 1912 ve věku 50 let. Prý je pohřbena na Hietzinger Friedhof ve Vídni. Ve Veselíčku v zámecké hrobce pochovala svoji matku Elisabeth Hauszer, otce Georga Hauszer, bratra Georga Hauszer i dceru Marii. Sama v této hrobce nespočinula.

            O otci Lilly Nádherné máme základní informace z veselíčské matriky zemřelých. Jiří Hauszer zemřel 23. listopadu 1907 v Gőggingenu – Bavorsko a 30. listopadu byl pohřben v rodinné hrobce Nádherných ve Veselíčku. V matrice je zapsán zemřelý: Jiří z Hauszerů, ck. rytmistr v. v. a generální jednatel rakousko-uherského Lloydu ve Vídni, vdovec pí † Alžbětě rozené svobodné paní z Morpurgo z Triestu. Z jiných zdrojů víme, že byl šlechticem a brazilským konzulem v Terstu. Neznáme ani jeho erb. Ten používala i jeho dcera Lilly a byl namalován na portálu hrobky v parku ve Veselíčku.

            Matka Lilly Nádherné Elisabeth Maria von Morpurgo se narodila 2. 8. 1832 do židovské rodiny. Její otec byl velice zámožný občan Elio Morpurgo. Také první manžel Elisabeth Joseph Epstein byl žid. V manželství se narodili dva synové. Po smrti Epsteina konvertovala Elisabeth ke křesťanství a provdala se za Jiřího z Hauszerů. I v tomto manželství se narodily dvě děti, naše Lilly a Jiří. Asi vidíme jen my problém v tom, že dvě děti Elizabeth byly židé a dvě křesťané.

            O rodině Morpurgo máme přeci jenom více informací, protože se jednalo o velmi zámožnou rodinu. Předci této rodiny byli vyhnáni jako židé v roce 1492 ze Španělska. Odešli do Mariboru (Marburg), od kterého odvozují svoje jméno Morpurgo. V roce 1560 byli donuceni vstoupit do ghetta Gradisca d'Isonzo. V roce 1624 rakouský císař Ferdinand II, uznává "služby bankéřů Izraelitů" a dává tyto rodiny, "pod svoji zvláštní milost, milosrdenství a obranu." O sto let později, v roce 1721, císař Karel VI. rodinu Morpurgo a některé další židy zcela občansky zrovnoprávnil. Rodina přesídlila do Terstu. Elio (Eliáš) Morpurgo[3] se svým bratrem Giusepem položili v Terstu základ svého podnikání. Založili banku a investovali do námořnictví, průmyslu a pojišťovnictví. Starali se o všechno - řídili ekonomiku města, investovali svoji energii a zdroje dohromady v obchodu, průmyslu, financích, pojištění, vědě, kultuře a umění. Elio byl mimo jiné také prezident rakouské Lloyd pojišťovny.

            Císař František Josef I. povýšil na základě řádu Železné koruny II. třídy uděleného 14. prosince 1866 Eliu rytíři Morpurgo, komandéra parmského řádu sv.   Ludvíka, důstojníka císařského řádu P. Marie Guadelupské, řeckého řádu Spasitele, rytíře hessenského řádu Vilémova, presidenta správní rady paroplavební společnosti rakouského Lloydu a vicepresidenta obchodní komory v Terstu do stavu svobodných pánů. Se svým bratrem, který byl rovněž povýšen do stavu svobodných pánů,  mohli, pravděpodobně jako první židé v Rakousku, používat titul baron.

            Několik podrobností k úmrtí bratra a matky Lilly Nádherné: V matrice fary ve Stockerau je zapsáno, že Georg von Hauser (zapsáno se s  a ne sz) se zastřelil revolverem dne 10. března 1887, byl v té době ve vojenské nemocnici ve Stockerau a bylo mu 23 let. Pohřben byl 12. března na hřbitově ve Stockerau. Matka Lilly Nádherné Elisabeth Hauszer zemřela jeden den po pohřbu syna, tedy 13. března na zápal plic. Zemřela ve Vídni a bylo jí jen 52 let. Stockerau je 30 km od Vídně. Auta nebyla a cesta v kočáře v polovině března mohla být dost nepohodlná. Tak co myslíte, jela na pohřeb syna byť byla nemocná? Následkem mohlo být zhoršení zdravotního stavu a nakonec i její úmrtí? To se asi už nedozvíme. Rakev s matkou nechala Lilly Nádherná ihned dopravit do Veselíčka. V matrice zemřelých ve Veselíčku je zapsáno, že Elisabeth zemřela ve Vídni, Schwartzenbergovo náměstí č. 6, dne 13. března 1887. Ve Veselíčku byla pohřbena 19. března a je nanejvýš pravděpodobné, že byla její rakev prozatímně uložena do Bretfeldovské hrobky v areálu zámku ve Veselíčku. Složitější to měla Lilly se svým bratrem. V matrice ve Veselíčku je zapsáno: Důstojník tento byl dne 12. března 1887 v Štokeravě pochován, dne 26. března z hrobu vyzvednut a dne 27. března do Veselíčka převezen a hned pohřben. I jeho rakev byla pravděpodobně uložena v Bretfeldovské hrobce. Nádherní nechali ve Veselíčku v zámeckém parku postavit svoji hrobku. Ta byla dostavěna v polovině srpna 1892, poté byla vysvěcena a byly do ní přeneseny rakve s ostatky matky, bratra a také dcery Lilly Nádherné Marie, která zemřela při porodu dne 21. srpna 1887. Takže, stále říkáme, že hrobka v parku ve Veselíčku je Nádherných, ale až na malinkou Marii, tam byli pohřbeni pouze Hauszerovi.[1] Ten je koupil původně s Františkem Horákem, ale od roku 1907 je uváděn jako samostatný majitel.

[2] Byla dostavěna v srpnu 1892.

[3] narozen 17. září 1805 v Terstu, Friuli-Venezia Giulia, Italia

 

Více o Eliu Morpurgo od Jana Županiče.Oblíbené odkazy