Majitelé vesnic Veselíčko a Bilina

Král Přemysl Otakar I. věnoval  6. ledna 1215 Bilinu milevskému klášteru. O Veselíčku v té době zatím nevíme.

Klášter Premonstrátů Milevsko

Po dobytí milevského kláštera husity v roce 1420 získali klášterství milevské Rožmberkové.

Rožmberkové:
Oldřich II. z Rožmberka – (*13. 1. 1403 - †28. 4. 1462), vládl v letech 1418 – 1451
Jindřich IV. z Rožmberka – syn Oldřicha II. (†25. 1. 1457), vládl 1451 – 1457
Jan II. z Rožmberka – bratr Jindřicha IV. (†8. 11. 1472), vládl 1457 – 1472
Jindřich V. z Rožmberka – syn Jana (*25. 6. 1456 - †21. 5. 1489), vládl 1472 – 1473

Dne 28. září 1473 prodal Jindřich V. Veselíčko, Bilinu a další majetek Bohuslavu ze Švamberka

Švamberkové:  
Bohuslav ze Švamberka – (1473 – 1490), království Českého nejvyšší hofmistr.

Jindřich ze Švamberka – mladší syn Bohuslavův z druhého manželství (1490 –1523).
Kryštof ze Švamberka – synovec Jindřicha (1523 –1534)
1.oo Magdaléna ze Šelmberka, svatba 1505, † 19.4.1508.
2.oo Anežka Bezdružická z Kolovrat, svatba 1508, † 15.3.1538.
Děti:

 1. Jindřich III., *1508, † 18.1.1574. Po smrti otce se v roce 1534 s matkou ujal řízení panství.
 2. Jan, † 12.1.1559. Jediný z bratrů měl mužské potomky – Hynka (†25.6.1570) a Kryštofa.
 3. Bohuslav †1552
 4. Ratmír † 3.4.1546
 5. Václav † 1561
 6. Zdeněk † 22.1.1553

Anežka ze Švamberka a z Kolovrat – vdova po Kryštofovi (1534 – 1538) řídila paství s nejstarším synem Jindřichem.
Když se synové Kryštofa ze Švamberka 23. července 1540 rozdělili o otcovské dědictví, Bohuslav dostal Orlík, Ratmír Švamberk (Krasíkov), Václav a Zdeněk Bechyni, Jindřich Zvíkov a Kestřany. Jan pak obdržel Milevsko a usídlil se na tvrzi květovské.

Jindřich III. ze Švamberka – (majitel 1540 – 1544) Veselíčko a Bilina patřily pod správu na Zvíkově.

Ratmír ze Švamberka – V roce 1544 vyměnil Ratmír svoje panství Švamberk (Krasíkov) za polovinu panství Zvíkov se svým bratrem Jindřichem. Veselíčko a Bilina jsou v tomto roce zapsány pod Branickou rychtou v majetku Ratmíra. Ratmír v roce 1546 zemřel a o jeho majetek se rozdělili čtyři bratři bez Jindřicha.

Bilina se dostala do majetku Václava na Bechyni, v roce 1549 ji koupil Jindřich spolu s několika dalšími vesnicemi ke Zvíkovu.

Veselíčko zůstalo po smrti Ratmíra v roce 1546 Janovi (†1559).

Jan ze Švamberka – syn Kryštofa (majitel 1540 – 1559), sídlil na tvrzi květovské
oo.Majdaléna ze Šternberka (†1572)
Děti:

 1. Hynek † 25.6.1570
 2. Kryštof  † 17.6.1582

Kryštof ze Švamberka – syn Janův (majitel 1559 – 1575). Tomu připadlo po smrti strýce Jindřicha v roce 1574 i zvíkovské panství. Tím se naše vesnice Veselíčko a Bilina dostaly znovu pod jednoho majitele.

V roce 1574 koupil Kryštof ze Švamberka Zvíkov a milevské klášterství od císaře Maxmiliána II. do dědičného držení. Dne 1. prosince 1575 prodal Kryštof ze Švamberka vesnice Veselí (Veselíčko), Bilinu aj. Bohuslavovi Kalenice z Kalenic na Chřešťovicích.

Kalenicové:
Bohuslav Kalenice z Kalenic na Chřešťovicích (†1600), majitel Veselíčka a Biliny v letech 1575 – 1600. 
1. oo Anna Radkovcová

2. oo Marie Anna Tetourová z Tetova (†1602)
    Děti:   

 1. Jan
 2. Oldřich (†1619), manželka Anna dcera Burjana Tetoura z Tetova.
 3. Bohuslav (†1630), manželka Bohuslavína Tetourová z Tetova.
 4. Jáchym (†1621)
 5. Kateřina, manžel Jetřich Hozlauer z Hozlau (†1616)

1600 – Vznik samostatného panství Veselí (Veselíčko) s vesnicemi Veselí, Bilina, Křižanov a Zběšičky.
Po smrti Bohuslava v roce 1600 zdědil panství Veselíčko jeho syn Bohuslav.

Bohuslav Kalenice z Kalenic na Veselí   byl majitelem do své smrti v roce 1630.
oo. Bohuslavína Tetourová z Tetova
Dcera: Kateřina Sladovská
Kateřina Sladovská rozená Kalenická z Kalenic prodala panství v roce 1630 Šternberkům.

Šternberkové:
Vojtěch Hynek ze Šternberka na Bechyni vlastnil Veselíčko od roku 1630 do své smrti v roce 1633. 
František Matěj Karel ze Šternberka na Bechyni vlastnil Veselíčko do roku 1635.

František Matěj věnoval svým přípisem, datovaným dne 24. srpna roku 1635 v Budíně, panství Veselíčko s vesnicemi: Veselíčkem, Křižanovem, Bilinou a Zběšičkami Alexandru Ghindertaelovi jako odměnu za dobrou výchovu svých tří synů - Václava Adalberta (Vojtěcha), Jana Norberta a Ignáce (Hynka) Karla.

Ghindertael:
Alexander Ghindertael vlastnil Veselíčko v letech 1635–1659.

oo. Marie Konstancie Žlutická ze Žlutic.
Marie Konstancie vlastnila Veselíčko po smrti prvního manžela Alexandra do roku 1665 sama, pak se svým dalším manželem Joštem Vilémem Wolfem ze Schwartzenwolfu do své smrti v roce 1672. Obě manželství Marie Konstancie byla bezdětná.

Schwartzenwolfové:
Jošt Vilém Wolf ze Schwartzenwolfu (†1678) - vlastnil panství do roku 1678.

1.oo. Marie Konstancie Ghindertaelová rozená Žlutická ze Žlutic
2.oo. Marie Magdalena Veronika Chobotská z Ostředku (*1647, †19.7.1932). Svatba 9.2.1673

    synové:          

 1. Jan Václav  Wolf ze Schwartzenwolfu
 2. Norbert František Wolf ze Schwartzenwolfu

Marie Magdalena Veronika Wolfová ze Schwartzenwolfu řídila panství po smrti manžela v roce 1678 do zletilosti syna Norberta Františka.
Jan Václav  Wolf ze Schwartzenwolfu (*?, †1.7.1721), v roce 1795 získal inkolát a vzápětí se vzdal majetku ve prospěch bratra Norberta. Vstoupil do premontrátského řádu se jménem Alexis.
Norbert František Wolf ze Schwartzenwolfu (†15.4.1757 ve věku 82 let), majitel panství 1698 – 1751.
oo. Zuzana Teresie Elisabetha Cetenská z Cetně (*10.7.1679, †23.2.1736). Svatba 10.5.1701.
    Děti (všechny narozené ve Veselíčku):

 1. Eleonora Františka Josefa, *17.2.1702. Svatba s Adolphem Stephanem Reisfeldem 1.5.1721, pozdějším  hejtmanem v Milevsku. † 21.1.1769 pochovaná v Milevsku.
 2. Jan Nepomucký Josef Václav, *19.5.1703. Pohřben v Bernarticích †5.6.1703 ve věku 12 dnů (zemřel 3.6.1703), v kostele před velkým oltářem.
 3. Juda Tadeáš Václav Josef, *8.9.1704, křest 11.9.1704. Dne 15.5.1738 je zapsán v matrice jako Tadeáš Josef z Schwartzenwolfu ze Zběšiček. †26.8.1767, pohřben v Mezilesí. Jeho ženou byla Constantia rozená Paulerka z Hohenbergu.
 4. Ludmila Teresie, *16.9.1709,  křtil jí Alexis Schwartzenwolf, bratr Františka Norberta Schwartzenwolfa. Zemřela 7.11.1713, stará 4 roky.
 5. Teresie Barbora Franciska Joanna Nepomucena Josefka, *14.5.1711. Zemřela 20.10.1713, stará 2 roky.
 6. Jonatius Václav *10.8.1712. Zemřel 11. srpna 1712, pochován v Bernarticích, starý 1 den.
 7. Anna Leopoldina Rosa Josepha, *15.1.1714. Zemřela 12. dubna 1715, stará 1 a1/4 roku.
 8. Leopoldina Anna Josefa, *28.5.1715. Svatba 31.8.1734, manžel František Rajsdorf de Rajsdorf. Zemřela 15.11.1744 a pochovaná jest v chrámu střezomirském.
 9. Vojtěch Jan Norbert (Adalbertus Joannes Norbertus Franciscus Josephus Georgius), *26.4.1717. Oženil se s Ludmilou Josefou, dcerou Antonína Josefa Chlumčanského a Johany rozené Rozhovské z Krucenburku.
 10. Felix Adautus Josephus, *31.8.1719. Zemřel †17.9.1720.

V roce 1751 koupil panství Veselíčko Antonín Josef Chlumčanský.

Chlumčanští:
Antonín Josef Chlumčanský z Přestavlk a Chlumčan(*1718, †23.9.1768). Panství vlastnil v letech 1751 - 1768

oo. Josefa Obytecká z Obytce
    Děti:

 1. Anton *1745. Stal se knězem u bosých Augustiánů jako Otec Štěpán (Stephan). Pak byl polní kurát a zemřel při plnění povinností v Maďarsku.
 2. Cecilia, narozená v Hošticích v roce 1747. Manžel Franz Georg Grafen von Wurmbrandt. Svatba 14.12.173 v zámecké kapli ve Veselíčku.
 3. Joseph, vstoupil do řádu bosých Augustiánů, později byl farářem v Litoměřicích.
 4. Václav Leopold *15.11.1749 v Hošticích, †14.6.1830, pozdější arcibiskup pražský.
 5. Adalbert (Vojtěch) *1751 v Hošticích Vojtěch – dostal Hoštice. Zemřel jako podplukovník a velitel litoměřického batalionu. Zůstal svobodný.
 6. Maria Anna Ignazia,  narozená  1.8.1753  ve Veselíčku. Manželka Josefa Bretfelda svobodného pána z Kronenburgu. † 20.1.1819 v Praze.
 7. Barbora Josefa Ignatie, narozená 1.6.1754 ve Veselíčku. Zemřela 6 týdnů po narození.
 8. Johann (Jan Nepomuk Josef), narozen 28.2.1757 ve Veselíčku. Císařsko královský (Oberleutnant) poručík štábu infanterie (pěšího) zemřel 22.6.1800 na zámku v Poděbradech na následky zranění v bitvě u Dornik.

Jan Nepomuk Josef Chlumčanský z Přestavlk a Chlumčan vlastnil panství po smrti otce od roku 1768 do roku 1783, kdy je prodal svému švagru Josefu Bretfeldovi.


Bretfeldové:
Josef František Antonín svobodný pán z Bretfeldu na Kronenburgu (*1730, †24.srpna 1820) – pán na Veselíčku v letech 1783 až 1820.

1.oo Teresia Waibel von Braitfeld (†19. října 1771 ve věku 25 let.). Svatba 11.11.1764.
      Děti:

 1. Anton Peter Franz (*28.4.1768, †28.4.1830). Jeho ženou byla Katharina Limberk von Lilienau.
 2. Emmanuel (*3.2.17??, †7,6.1840), voják – Feldmarschall-Lieutenant. Jeho ženou byla Marie Karolina hraběnka z Ahlefeldu.

2.oo Marie Anna Chlumčanská (* 1. srpna 1753 ve Veselíčku, † 20. ledna 1819 v Praze). Svatba 14. června 1772.
     Děti:

 1. Theresia Antonia (* 21.2.1780, †14.5.1833). Manžel Prokop hrabě Lažanský.
 2. Antonia Theresia (* 1779,  †28.1.1829). Neprovdala se.
 3. Anna (zemřela 2.3.1802 ve svých 19ti letech)
 4. František Josef Bretfeld- Chlumčanský (* 28. srpna 1777 v Praze –†23.11.1839 ve Vídni)

František Josef Tomáš Bretfeld-Chlumčanský svobodný pán na Kronenburgu zdědil Veselíčko po svém otci v roce 1820 a vlastnil je do roku 1839. V roce 1843 byla na panství vyhlášena veřejná licitace, až do té doby je vlastnily děti bratrů Františka Josefa. Panství koupil Jan Nepomuk Nádherný.

Nádherní:
Jan Nepomuk Nádherný (*1777, †1860). Vlastnil Veselíčko V letech 1843 až 1860.

1.oo Antonie Johnová z Mostu (*18.8.1774, †7.6.1816 ve Vídni, svatba 18.10.1795)
     Děti:

 1. Ludvík Karel (*14.11.1800, †5. 5. 1868) se roku 1838 oženil se Sidonií, šlechtičnou Korbovou z Weidenheimu.
 2. Anna (*1803) se provdala za plukovníka ruské carské armády a bývalého rytmistra  c. k. jezdeckého pluku Klenau Antona Elsenwangera.
 3. Terezie (*28.9.1805), zemřela před rokem 1816.

2.oo Kateřina Handwerková ( svatba 8.5.1834, †1848). Manželství bezdětné.

1849 – zrušení panství

Statky zdědil v roce 1860 Ludvík Karel Nádherný z Borutína   
1. oo Sidonie Korbová z Weidenheimu (*1817, †1879)

     Děti:

 1. Jan (†1891) – zdědil Chotoviny
 2. Otmar (†1925) – zdědil Jistebnici
 3. Emil (†1902) – zdědil Veselíčko
 4. Karel Ludvík (†1895) – za zděděné peníze koupil Vrchotovy Janovice
 5. Konstantin – padl v roce 1866 v Rakousko-Pruské válce v bitvě u České Skalice
 6. Viktorie – provdala se za knížete Konstantina Cantacuzene

Veselíčko zdědil v roce 1868 Emil Ludvík.
Emil Ludvík Nádherný rytíř z Borutína (*16. 12. 1841 v Praze, †27.4.1902 ve Vídni).
1. oo Elisabeth Hauszerová, svatba 1885, Jediná dcera Marie ihned po narození zemřela (21.8.1887)
Elisabeth a Emil Nádherní z Borutína prodali statek se vším příslušenstvím  v únoru 1902 Ferdinandu Přibylovi a Janu Horákovi.

 ZPĚT


Oblíbené odkazy