MNV ve Veselíčku v letech 1945 a 1946 

1945

           Ve Veselíčku byl dne 5. května 1945 sestaven Místní národní výbor, který měl tyto členy:

Skalička Karel, řídící učitel v. v. , nar. 25/11. 1886, Veselíčko 78, předseda.
Kraft Václav, správce fil. družstva, nar. 21/3. 1898, Veselíčko 76, místopředseda.
Dušek Jan, dělník, nar. 1/5. 1916,  Veselíčko 38, člen výboru.
Vlasák Josef, spr. zeměděl. podniku, Veselíčko 1, člen výboru.
Jiroušek Jan, dělník, nar. 10/6. 1910, Veselíčko 57, člen výboru.
Kálal Jan, mlynář, nar. 15/12. 1920, Veselíčko 8, člen výboru.
Caras Leopold, úředník, Veselíčko, člen výboru.
Kaucký Josef, poštmistr, 19/8. 1907,  Veselíčko 24, kulturní a propagační činnost
Kos Jan, učitel, nar. 1915, Veselíčko 57, kulturní a propagační činnost
Beneš Josef, dělník, obecní tajemník, nar. 21/8. 1918, Veselíčko 61, kulturní a propagační činnost.

           Na schůzi 11. 9. 1945 byli již novými členy MNV Josef Fučík a Karel Bican za KSČ. Jako komunista byl veden i Václav Kraft, Jan Kálal za národní socialisty, Skalička, Beneš a Vlasák neorganizovaní.

 1946

            Po volbách do ústavodárného Národního shromáždění 26. května 1946 vydal MNV Vyhlášku o rozvržení mandátů v obnoveném místním národním výboru ve Veselíčku.
            V řízení dle vládního nařízení ze dne 27. května 1946 č. 120 Sb. o obnovení národních výborů na podkladě výsledků voleb do ústavodárného Národního shromáždění a směrnice ministra vnitra ze dne 6. června 1946. č. B.-254-6-46-II/2 rozvrhl místní volební výbor ve Veselíčku z celkového počtu 12 mandátů, které se měly obsadit v obnoveném místním národním výboru ve Veselíčku tyto mandáty:

1. Komunistická strana československá 7 mandátů

2. Československá strana lidová 3 mandáty

3. Československá sociální demokracie 0 mandátů

4. Československá strana národně sociální 2 mandáty

            Tyto mandáty přiděleny kandidátům, kteří byli uvedeni na listinách kandidátů, podaných politickými stranami.

            Podle § 1. vl. nař. č. 120/1946 Sb. se pokládají za zvolené tito členové národního výboru: 

            Za komunistickou stranu československou:

 1. Procházka Štěpán                          domkář                     Veselíčko č. p. 31
 2. Prošek Jan                                       ČSD                      Veselíčko č. p. 21
 3. Bartůněk Štěpán                             tesař                      Veselíčko č. p. 52
 4. Procházka Karel                             zedník                      Veselíčko č. p. 69
 5. Vácha Antonín                                ČSD                        Veselíčko č. p. 26
 6. Rottenberg Václav                          soustružník               Veselíčko č. p. 46
 7. Bruckner Hynek                              krejčí                       Veselíčko č. p. 17
  Jejich náhradníky jsou podle § 6, odst. 3. vl. nař. 120/46 Sb.
 8. Buriánek Josef                                zemědělec                Veselíčko č. p. 45
 9. Černý Josef                                     dělník                     Veselíčko č. p. 61
 10. Kubeš Alois                                     ČSD                       Veselíčko č. p. 61
 11. Reinhold Vilém                               soustružník               Veselíčko č. p. 61
 12. Martínek Karel                                 domkář                    Veselíčko č. p. 56
 13. Ševčík Bedřich                                ČSD                          Veselíčko č. p. 73
 14. Turek František                               zemědělec                Veselíčko č. p. 9

             Za československou stranu lidovou:

 1. Moravec Jiří                                     soustružník              Veselíčko č. p. 52
 2. Plánička Štěpán                             domkář                      Veselíčko č. p. 39
 3. Ševčík Tomáš                                 domkář                      Veselíčko č. p. 28
  Náhradníci:
 4. Vyskočil Jaroslav                            domkář                      Veselíčko č. p. 11
 5. Parkos Jan                                       zemědělec                Veselíčko č. p. 13
 6. Ševčík Josef                                    domkář                      Veselíčko č. p. 16

             Za stranu čsl. národně socialistickou:

 1. Kálal Jan                                          mlynář                    Veselíčko č. p. 8
 2. Skalička Karel                                 řid. učitel                   Veselíčko č. p. 78
  Náhradníci:
 3. Kučera Václav                                 učitel                       Veselíčko  č. p. 16
 4. Mácha Karel                                    pekař                       Veselíčko č. p. 70

 Ve Veselíčku 26. června 1946

Dne 4. července 1946 se sešla ustavující schůze obnoveného místního národního výboru. Předsedou byl zvolen komunista Štěpán Procházka, místopředsedou Jan Kálal za národní socialisty. Ve čtyřčlenné obecní radě byli ještě Jiří Moravec za lidovce a Štěpán Bartůněk za komunisty. Dalšími členy MNV byli: Rottenberg Václav. Ševčík Tomáš, Procházka Karel, Prošek Jan, Bruckner Hynek, Plánička Štěpán, Vácha Antonín, Skalička Karel.

 ZPĚT!


Oblíbené odkazy