Národní listy 1902           

Zpráva z NÁRODNÍCH LISTŮ  z pondělí 14. dubna 1902.

             Balon. Z Hánova u Opařan se nám sděluje: V pátek dne 11. t. m. o ½5 hodině odpolední pozorovali jsme balon, který plul od severovýchodu k jihozápadu. Bylo velice dobře znáti, když nad Hánovem se větroplavci snížili. Loďka se velice kymácela. Větroplavci, odhodivše přítěž, vznesli se do výše a zmizeli našim zrakům. – Píše se nám z Bernardic: V pátek asi ve 4 hod. 30 min. odpoledne bylo pozorovati v ohromné výši balon, plující od Bechyně směrem severním přes Bernardice. Když balon doplul nad obec Bilinu, zatočil se zpět a delší dobu vznášel se nad Bernardicemi, až o 5. hod. 10 minut šťastně za přispění přichvátavšího lidu  z Bernardic a okolních vesnic dopadl se třemi plavci na poli mezi Bernardicemi a Bilinkou. Vzduchoplavci byli důstojníky vzduchoplaveckého oddělení v Mnichově  a sice nadporučík z Aherronu, nadporučík Rautberg a poručík Hogreve. Z Mnichova vypluli v 8 hodin 30 minut ráno a nejvyššího bodu dosáhli nad Českým Lesem a sice 4500 metrů. Balon dali dopraviti na nádraží Veselíčko-Branice a přenocovavše v hostinci p. Absolona v Bernardicích, vrátili se druhého dne ranním vlakem přes Prahu a Plzeň do Mnichova. Spadnutí balonu přilákalo z okolních obcí velké množství diváků.

            Tak jsme v Bilině už v roce 1902 viděli balon. Zpravodajce se ani nezmiňuje, že by měli vzduchoplavci v pasech platné vízum k návštěvě Rakouska.


Oblíbené odkazy