Opis z:

Encyklopedie PIVOVARŮ Čech, Moravy a Slezka
II. díl Jižní Čechy
Pavel Jákl

VESELÍČKO

Obcí s tímto názvem je v naší republice hned několik a ve dvou z nich byly dokonce i pivovary. Ovšem s tím rozdílem, že od moravského Veselíčka u Lipníka nad Bečvou (kde se objekt starého pivovaru dodnes zachoval) ve Veselíčku u Milevska z něj nezbylo nic a místo po něm zůstalo prázdné a jen občas vzpomínané. Ale i takový osud mohou dávné pivovary mít…

Jihočeské Veselíčko se nalézá v otevřené krajině mezi Milevskem a Bernarticemi, přičemž druhému jmenovanému městečku je podstatně blíž. Jedná se o ves vcelku pozdního založení – první zmínku o ní máme až z roku 1488. Předpoklad, že Veselíčko je staršího původu, není zcela objasněn, i když Sedláček upomíná na existenci vsi už k létům 1437 a dále, kdy měla být příslušenstvím hradu Zvíkova. Před tímto datem ji zahrnuje do majetku milevského kláštera. Roku 1575 Veselíčko mění majitele, kterým se koupí od Kryštofa ze Švamberka stává rytíř Bohuslav Kalenický z Kalenic, jež ves následně spojuje s poměrně vzdálenými Chřešťovicemi u Písku. V té době byl ve Veselíčku pouhý statek a dvůr, vše ještě bez panského sídla.

Roku 1600 se Veselíčko stalo samostatným zbožím, v roce 1635 Františkem ze Šternberka věnovaným jistému Alexandru Günterthalovi. Za něj, patrně však až po skončení třicetileté války povstal ve Veselíčku barokní zámek, později doplněný i o pivovar. Jeho průkaznou existenci zaznamenáváme až k roku 1710, kdy, zařízen na šestisudové várky, produkoval ročně kolem tří set hektolitrů piva. Množství jím vystavovaného piva se udrželo na konstantní úrovni, když v polovině 18. století a za Wolfů ze Schwarzkopfu svařoval kolem 250 hektolitrů piva za rok.

Létem 1751 získal Veselíčko rod Chlumčanských z Přestavlk, jimž a jejich příbuzným patříval statek s mezitím rozšířeným zámkem a pivovarem téměř jedno století, přesněji do roku 1841, kdy panství koupil Jan Nádherný z Borutína. Nádherní pak byli posledními vlastníky pivovaru, v závěru své činnosti vystavujícího až 1 200 hektolitrů piva. Finální várky činívaly dvacet dva hektolitrů obsahu horké mladiny. Srovnáním s produkcí z první poloviny 18. století je zřetelně znát, že pivovar ve Veselíčku musel projít výraznou rekonstrukcí, po níž se jeho výkonnost zvedla čtyřikrát. Co se týče technického stavu, pivovar však i nadále zůstával ručně provozovaným a  v podstatě zastarával. Navíc, majitelé pivovar pronajímali a postupně jej, osobou Emila Nádherného, přiváděli na samý pokraj existenční jistoty. Krize v jeho funkčnosti se dosti názorně projevovala v častých změnách na postech pachtýřů a sládků, kterých se tu v závěrečném období prostřídalo několik. Po Jindřichu Koldovském, ve Veselíčku sládkujícím na konci 70. let 19. století, přišel sládek Jan Penk a zřejmě posledním zdejším sládkem mohl být Arnošt Mandl. Jeho fyzická přítomnost se na Veselíčku datuje k roku 1888, následné údaje o činnosti pivovaru nejsou a podnik touže dobou zanikl. Veselíčko neveselé…

Pivovar stával východně u zámku, těsně při hrázi rybníka, v jehož hladině se po léta s potěšením zhlížel. Budova to byla statkovitého charakteru, přízemí a vysokou valbovou střechou kryjící pro pivovar důležité půdy. Kromě komína varního atypicky nízkého a nijak výrazného, nejvyšším bodem objektu byl párník hvozdu, vyvedený přímo ze šikminy střechy. Je tak zřejmé, že hvozd samý měl velmi starý původ a zřejmě se jednalo o valach. Po pivovaru ve Veselíčku zbyl jen parčík, z něhož se otevírá pohled na panorama zdejšího zámku. Zachovaly se však sklepy, sledovatelné pod rozměrnou budovou sýpky stojící opodál zámeckého komplexu, naproti novodobějšímu kostelu sv. Anny. Sklepení zabírají celý půdorys špýcharu a skládají se ze dvou vedle sebe položených místností s valenou klenbou. Přístup k nim je veden čelně a prostřednictvím nízkého přístavku. Částečným podsklepením se vyznačuje i boční křídlo sýpky. Tu i se sklepy využívá zemědělský podnik, jenž obhospodařuje nedaleký dvůr. Z dávného místního pivovarnictví, obráceného v nicotu, alespoň náznak  „veselíčkovosti“.

Poznámka: Jsme vděčni autorovi, že našel tolik informací o našem místním pivovaru a odpusťme tedy nepřesnosti týkající se historických faktů.

ZPĚT


Oblíbené odkazy