Při setkání rodáků a přátel Veselíčka a Biliny,

u příležitosti 800 let od první písemné zmínky o Bilině,

v sobotu 1. srpna 2015, byla pokřtěna kniha "Z dějin obce Veselíčko".

Více na obecních stránkách

 

 

Několik osobních poznámek ke knize o Veselíčku

            Obec Veselíčko vznikla v roce 1960 sloučením do té doby samostatných vesnic - Veselíčko a Bilina. A já mám vztah k oběma těmto vesnicím. Ve Veselíčku se narodil můj otec i děda a já jsem se narodil jako Biliňák.

            Stalo se, že jsem se při jedné příležitosti zastyděl, že o historii své rodné obce nic nevím. Začal jsem tedy shánět co se dalo. Pomohli mi někteří Veseláci, něco jsem přečetl v obecní kronice a něco jsem našel v některé literatuře. To jsem ještě vůbec nevěděl, že by historie Veselíčka mohla být mým koníčkem. Se svými dosavadními poznatky jsem zajel za svým přítelem Vladimírem Šindelářem, ředitelem Milevského muzea a zeptal jsem se ho, zda nezná nějakého historika, který by se ujal bádání o historii naší obce. Vladimír se jen pousmál a řekl mi krutou pravdu: „Toho se žádný historik neujme, protože tím nezíská ani slávu, ani peníze. Do toho se musí dát někdo místní.“ (On to řekl tvrději.) A nabídl mi, že za dva dny jede do archivu do Třeboně, abych jel s ním. Jel jsem. A tam mě čekalo další zděšení. Nechal jsem si předložit gruntovní knihu statku Veselíčko, otevřel jsem jí a nic jsem nepřečetl. To písmo byly pro mne „hieroglyfy“.

            V roce 2008 jsem slíbil tehdejšímu starostovi Jaromírovi Krškovi, že pro setkání rodáků připravím publikaci o historii obce. To jsem měl pohromadě informace většinou opsané z cizích textů. Kniha vyšla a já jsem byl mile překvapen obrovským zájmem nejenom Veseláků. Trochu jsem se zastyděl, že v té brožurce je hodně informací opsaných a slíbil jsem si, že to musím napravit. Koupil jsem si skripta s přepisy starých textů, abych se je naučil číst, a začal jsem bádat. V Třeboni je archiv statku Veselíčko, něco přes dva metry spisů. Ty jsem prolistoval, ale četl jen některé, které mě zajímaly, a které jsem přečetl. V Národním archivu v Praze jsem hledal v zemských deskách, rodopisných sbírkách aj. Aktuálnější informace jsem sháněl v archivu v Písku. Atd., atd. Prostě mě to chytlo.

            Netušil jsem, že bych mohl dát dohromady ještě jednu knížku a protože mi bylo líto nechávat si nové informace pro sebe, tak jsem si založil WEB (www.veselicko.eu) a začal jsem tam ukládat informace o historii Veselíčka, tak jak se mi je dařilo shromažďovat.

Všichni víme, že první písemná zmínka o Bilině je ze dne 6. ledna 1215. Jak se blížilo toto výročí, tak jsem docházel k přesvědčení, že už by si to zasloužilo novou knihu, s rozsáhlejším obsahem. V roce 2014 jsem přestal doplňovat WEB a začal jsem připravovat knihu. Měl jsem štěstí na spolupracovníky. Jirkovi Peštovi, zástupci ředitelky píseckého archivu, jsem oznámil svůj úmysl vydat novou knížku, a že v ní bude i jeho text o pivovaru. Jirka odmítl uveřejnění původního textu, a popis historie pivovaru zcela přepracoval. V lednu 2015 se mě zeptal, jestli bude v knize listina krále Přemysla Otakara ze 6. ledna 1215. Odpověděl jsem, že mám souhlas třeboňského archivu s uveřejněním její kopie. Jirka mě ujistil, že tam musí být i přepis této listiny a pořídil jej. Považuji přepis této listiny za nádhernou ozdobu této knížky. Jiří Pešta přečetl knihu před tiskem a upravil několik historických formulací. Největší práci na konečné redakci knihy odvedl Vladimír Šindelář. Ten knihu nejméně pětkrát přečetl, opravil gramatiku a nakonec se mnou seděl u grafika Petra Hemaly při konečné redakci.

            Tak, a teď je to už rok, co je kniha vytištěná. Já se bojím jít někam do archivu, abych tam nenašel něco, o čem by mě mrzelo, že v knize není. Přesto se občas najde někdo, kdo za mnou přijde s obrázkem, nebo novou informací o historii Biliny a Veselíčka. Budu to vše dál shromažďovat a zajímavé věci dál zveřejňovat. A třeba se zase někdy vrátím do archivů.

            Kniha je k dostání na obecním úřadu ve Veselíčku a v Milevském muzeu.

V Bilině 16. června 2016

Petr Fořt


Oblíbené odkazy