Pohlednice Augustina Suchana

Pohlednice jsou jednou z mála příležitostí k nahlédnutí na naše vesnice v minulosti. Bilina má smůlu, zatím se neobjevila žádná pohlednice s obrázky Biliny. Veselíčko je na tom výrazně lépe. Žil zde v č. p. 4 krejčí František Fuka, který ve vlastním nákladu vydal několik pohlednic Veselíčka. Jednu pohlednici vydal již v roce 1900 a ta je pravděpodobně nejstarší dochovanou fotografií Veselíčka. Nejvíce pohlednic vydal vlastním nákladem Augustin Suchan hostinský a majitel obchodu ve Veselíčku č. p. 76. Několik pohlednic Veselíčka vydala nakladatelství z Prahy a na několika uvedla, že Veselíčko je panství F. Přibyla z Krčína, byť byla panství dávno zrušena. Možná tyto pohlednice vznikly právě na popud Ferdinanda Přibyla. Další kdo přispěl svými pohlednicemi k tomu, že alespoň trochu víme jak Veselíčko v minulosti vypadalo byl Leopold Vodička, židovský obchodník z č. p. 60. Dnes na místě jeho domu stojí nákupní středisko Jednoty.

Mezi pohlednice Augustina Suchana patří i následující, vydaná před rokem 1938. Na pohlednici není uveden žádný rok vydání a tak o době jejího vzniku můžeme usuzovat jen z obrázků. Na fotografii staré školy je ještě vedle vchodu označení pošty. Do nové budovy byla pošta přestěhovaná až v roce 1938. Na stejné fotografii i na fotografii z věže kostela je budova bývalého pivovaru a tu dali v roce 1939 zbořit Přibylové. Na obou hostincích je přívod elektrického proudu a ten byl ve Veselíčku zaveden v roce 1936. Pohlednice tedy vznikla někdy v letech 1936-1938.

Suchan 1 - Suchan 1 a (normální)
Topol je rychlerostoucí dřevina a je vidět, že před rokem 1938 na hrázi rybníka moc topolů nebylo.
Suchan 1 - Suchan 1b (normální)

Z tohoto obrázku je vidět, že budova bývalého pivovaru byla dost vysoká. Takže zleva je na záběru bývalý pivovar (do roku 1939 zde byla kovárna), před kostelem hospoda „Na panské“, dále hospoda a obchod „U Suchanů“ a zcela vpravo pošta (bývalá škola).
Suchan 1 - Suchan 1c (normální)

Na detailu je vidět původní umistění sochy sv. Jana Nepomuckého na rohu hostince. Úplně původní umístění to není, protože sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Erazima byly v těchto místech o mnoho let dříve než hostinec.
Suchan 1 - Suchan Detail a (normální)

Na světlé budově je nápis: „SKLADIŠTĚ LIDOVÉHO HOSPODÁŘSKÉHO DRUŽSTVA v MILEVSKU.
Suchan 1 - Suchan 1d (normální)
Nádvoří skladiště včetně Kraftova domku.
Suchan 1 - Suchan Detail b (normální)

Na tomto obrázku je ještě na břehu rybníka budova bývalého pivovaru a obě křídla zámku nejsou spojena věží, kterou nechali postavit teprve v roce 1939 Přibylové.
Suchan 1 - Suchan 1e (normální)

ZPĚT


Oblíbené odkazy