Pohlednice Veselíčka a její návrat z Vídně

            Věříte na náhody, já ano. Již minulý rok jsem si koupil stolní kalendář s pohlednicemi vesnic z Písecka. Pohlednice Veselíčka je pěkná, ale text o historii obce s chybami. Minulý týden jsem koupil stolní kalendář s pohlednicemi vesnic na rok 2012 a text u Veselíčka je úplně stejný. Zcela evidentně vychází z toho co napsal o Veselíčku Josef Kytka ve své knize „Milevsko a jeho kraj“. Už jsme si na jiném místě řekli, že to byla od Kytky velice záslužná práce, že popularizoval historii Milevska a vesnic z jeho okolí. Dopustil se ale ve svých textech značných nepřesností a ty vydavatel kalendáře do komentáře k Veselíčku opsal. I napsal jsem vydavateli, panu ing. Stanislavu Oltovi slušný mail s návrhem nového textu k Veselíčku, pokud hodlá obdobné kalendáře vydávat i v příštích letech. A protože je v kalendáři na rok 2012 uveřejněna pohlednice Veselíčka, kterou nejenže nemám, ale ani jsem jí neznal, požádal jsem nakladatele, zda by mi nezprostředkoval koupi této pohlednice. Večer mi pan nakladatel zavolal a nechal si vysvětlit, že se Kytka v historii Veselíčka skutečně dopustil nepřesností. Současně mi řekl, že majitelem oné pohlednice je on sám, a že mi jí rád pošle (zadarmo). 
           Za dva dny jsem měl pohlednici na stole a nevěřil jsem svým očím. Adresátem byl Jaroslav Kotrba Vídeň, pohlednici poslala Štefka Kotrbová jeho sestra a oba to byli sourozenci mojí tety Fanči Fořtové za svobodna Kotrbové. Štefka přijela do Veselíčka na návštěvu za sestrou a bratrovi odsud poslala tuto pohlednici. Pochvalovala si, že jí Fanča přišla naproti na nádraží. 
            Tak se pohlednice, která někdy v roce 1935 opustila Veselíčko, v roce 2011 vrátila zpět. Jak složitá mohla být její cesta? Vím, vrátily se i jiné pohlednice a starší, ale jejich adresáty neznám, natož aby byli příbuzní.

 

            21. září 2011,  Petr Fořt


Oblíbené odkazy