Popis diecéze Budějovice od Johana Trajera

Budějovice 1862 

Fara Veselíčko.

 

Veselíčko, vesnice se zámkem, bm., 76 domů, 530 katolíků, 120 izraelitů, kraj Tábor, okres Milevsko, bývalé panství, gl. R., pošta Bernardice. – Fara s 1550 katolíky – Příjem 400 zl. 68 kr. Na štole a fondu[1]: 31zl 53 kr. rakouského čísla – Patron fary a kostela: Náboženský fond (Religionsfond ). Zemský vládní (Landesfürstliches) Patronátní komisariát Veselíčko.

      V roce 1797 nechal Josef rytíř Z Bretfeldu na Kronenburgu, pán na Veselíčku, postavit zámeckou kapli. V roce 1801 byl pro ulehčení starosti o duše pro k faře Bernartice příslušejících 5 vesnic Veselíčko, Bilina, Křižanov, Branice a Stehlovice ustaven v Bernarticích kooperátor. V roce 1803 byl ten samý ve Veselíčku ustaven (erponirt). Rozhodnutím císaře Ferdinanda I. ze dne 25. listopadu 1846 byla zde zřízena lokálie pod patronací náboženského fondu. Na náklady náboženského fondu postavený kostel sv. Anny byl 19. října 1851 benedicirt a 10. září 1854 velebným (hochwürdigsten) panem biskupem z Budějovic Dr. Johanem Valeriánem Jirsíkem confecriert.

      K farní obci patří hájovna v Soudném; pohodnice v hájích a jedna chalupa; Prachov (3 chalupy a 1 mlýn).

      Přifařené:

      Bilina, vesnice, 21 domů, 182 katolíků

      Křižanov, vesnice, 38 domů, 281 katolíků

      Branice, vesnice, 21 domů, 265 katolíků

      Stehlovice, vesnice, 26 domů,292 katolíků

      Přiškolené jsou uvedené vesnice a vesnice Okrouhlá (fara Sepekov)

Počet školních dětí 192. Příjem školy (des Pfarrschullehrers): 310 zl. 80 kr. rak. čísla.

 

 

 


[1]

Štolové poplatky (lat. jura stolae),

zhusta prostě štola zvané, jsou platy, jež věřící při výkonech církevních (křtu, úvodě, oddavkách, pohřbu) a vydáváni listin (listů křestních, prohlašních, oddacích a úmrtních) povinni jsou dávati faráři jednak na uznání farní pravomoci jeho, jednak jako příspěvek k jeho výživě.

Fondem se má zajistit úhrada očekávaných potřeb. Když jde o potřeby [Náboženské fondy]-ých organismů, pod něž je subsumovati také potřeby jednotlivců jako jejich členů, je fond kultovým fondem. Druh potřeb, které je uhrazovati z fondu, může býti stanoven zcela všeobecně nebo může býti specifikován. Prameny, ze kterých se fond doplňuje, nerozhodují o jeho povaze; účel a jeho positivněprávní důsledky padají na váhu. Fond může zřídit a doplňovat korporace z prostředků nadačních i mimonadačních.

 ZPĚT


Oblíbené odkazy