Sdružení katolické mládeže ve Veselíčku. 

            Ve Veselíčku působilo v první polovině dvacátého století několik spolků  a sdružení. Víme o těch nejvýznamnějších: Čtenářsko-ochotnická jednota Heyduk, Spořitelní a záložní spolek, později přejmenovaný na Kampeličku, Sbor dobrovolných hasičů. Víme o Spolku včelařů, jehož spoluzakladatelem byl místní farář Josef Šmejkal, při škole byl Spolek pro vyživování školní mládeže a některé další. Mimo hasičů a účetních záznamů z Kampeličky se nezachovaly z žádného spolku kroniky ani knihy zápisů ze schůzí.

            Pan Václav Petr z Křižanova přinesl minulý týden knihu zápisů z jednání skupiny Sdružení katolické mládeže ve Veselíčku. Zápisy ze schůzí pořizoval jeho otec Josef Petr jako jednatel skupiny a tak kniha zůstala zachována.

            První schůze skupiny byla 2. září 1934. Dne 21. října 1934 v hostinci pana Tábora si skupina zvolila vedení. Některá jména jsou nám i dnes ještě známá. Přesedou byl zvolen Stanislav Trojáček z Biliny, místopředsedkyní Klára Šmejkalová, katechetka z Veselíčka, jednatel Jaroslav Slavík z Veselíčka, zapisovatelka M. Rottenberková, pokladní M. Šandová, obě z Veselíčka, revisoři účtů Josef Petr z Křižanova a Jan Parkos z Veselíčka, referentka oboru dívčího Koptišová Křižanov, referent oboru zaměstnaneckého L. Smíšek z Prachova, referent oboru zemědělského Josef Koptiš Křižanov, vedoucí dětské besídky Klára Šmejkalová Veselíčko, členové výboru M. Trojášková z Biliny a A. Kolářová z Křižanova. Za duchovního rádce přijali Josefa Šmejkala.

            Již 28. října uspořádala skupina oslavu 16tiletého trvání samostatnosti republiky s programem, který popisuje zápis ze schůze ze dne 25. listopadu 1934:

"6.00 – ranní budíček, 10tičlenná kapela pana Šť. Štědronského z Veselíčka. Oslava byla zahájena bohoslužbou za blaho republiky a manifestačním průvodem v němž kráčel kromě S.K.M. (Sdružení katolické mládeže) a za mohutné účasti všeho občanstva jediný z četně pozvaných spolků, pouze místní "Sbor dobrovolných hasičů". Slavnostním řečníkem byl senátor pan Jan Jiří Krejčí z Hrazan. Jeho řeč byla bouřlivě aklamována a všeobecně uspokojila. Po slavnostní řeči přednesly členky S.K.M. případné básně. M. Nováková: "Zas stojí tady národ", M. Šandová: "Moje barva červená a bílá". Slavnost ukončila hudba národní hymnou. Odpoledne v rámci oslavy národního svátku sehrálo S. K. M. divadelní představení "To za Rakouska nebylo" obraz ze života  o 3 dějstvích od R. Rajchla…"

            Činnost skupiny byla podle zápisů velmi činorodá. Divadelní představení, přednášky, taneční zábavy aj. Poslední zápis v knize je o přípravě "dívčího kytičkového věnečku" dne 23. února 1941. V sále hostince U Čítků hrála hudba J. Dědiče z Křižanova. 

2. 3. 2011
Petr Fořt

ZPĚT


Oblíbené odkazy