Kroniky školy veselské

      Máme obrovské štěstí, že si pan ing. Martin Hankovec vybral za svoje působiště právě Státní oblastní archiv v Třeboni. Dnes, bez toho, že bychom navštívili badatelnu archivu v Třeboni můžeme v klidu domova, ve dne, v noci i v sobotu a neděli bádat v matrikách, soupisech poddaných a řadě dalších dokumentů, které tento pán se svými spolupracovníky zdigitalizoval a pověsil na internet. Ještě před pěti lety, když jsem si chtěl prostudovat školní kroniky naší veselské školy, tak jsem musel počkat, než je přivezli pracovníci píseckého archivu z Čížové, kde jsou uloženy, a v pondělí, nebo ve středu, kdy je otevřena badatelna, kroniky pročítat. A teď je vše jinak. Školní kroniky si můžete v klidu domova přečíst i vy.

Zde je odkaz: VESELÍČKO   

Můžete si vybrat, zda budete prohlížet matriky, veduty, nebo právě kroniky.

Panu Hankovcovi děkujeme.


Oblíbené odkazy