Starostové obce

Bilina
Bilina byla od vzniku obcí v roce 1850 součástí Křižanova.  Někdy v roce 1890 se osamostatnila.

Starostové Křižanova (a tedy i Biliny)
1869                                      Václav Vachuta       
1881                                      Josef Polodna         
1882 - 1885                           Antonín Zuzák          
1886                                      Čeněk Vachuta

Starostové Biliny
1887 – 1889                       Dvořák František - místní starosta
1890 - 1894                        Volf Josef
1894 - 1908                        Dvořák Václav
1910 – 11.1913                   Kolář Josef
1.1914 – 5.1919                  Vlna Václav
7.1919 – 10.1923                Beránek Josef
11.1923 – 10.1927              Šanda Jaroslav
11.1927 – 11.1935              Dvořák Josef
12.1935 – 13.5.1945           Pletka František

Předsedové MNV
13.5.1945 - 15.10.1945   Pletka František
17.10.1945 – 6.1950       Kolář Josef
6.1950 – 6.1957             Tesař František
6.1957 – 4.1960             Pletka Karel
Od roku 1960 je Bilina součástí Veselíčka.


Veselíčko
Starostové

1869 Parkos Josef, kovář, č. p. 13
1878 – 1883   Vyskočil František, mlynář
1886 – 1887   Pelich Hynek
1889 – 1893   Vyskočil František, nar. 26.12.1839
1896 – 1903   Hoření Augustin
1903 – 1905   Suchan Václav
1906 – 1917   Vyskočil Antonín, nar. 28.12.1871, mlynář
1919 – 1923   Fořt Emanuel volby 15.4.1919
1924 – 1928   Procházka Štěpán volby 16.9.1923
8.1928 – 1942 Mašek Karel
na zasedání zastupitelstva 27.12.1942 Karel Mašek rezignoval na funkci starosty, od
té doby není v zápisech ze zasedání zastupitelstva starosta uváděn. Podle všech
ostatních dokladů zůstal ve funkci nejméně do konce války.
Předsedové MNV
5.5.1945 - 4.7.1946          Skalička Karel
4.7.1946 – 16.2.1949        Procházka Štěpán
16.2.1949 – 3.10.1952 (?) Vácha Antonín
(?) -- (?)                          Procházka Karel
(?) 4.10.1953 – 27.5.1954 Bruckner Hynek
27.5.1954 – 3.3.1975        Vyskočil Otto
3.3.1975 – 1978                Petr Miroslav
1978 – 1987                      Kubeš Jaroslav
1987 – 1991 Veselíčko patřilo do obce Branice, Václav Kluger
Starostové
3.1991 – 3.1995                Dvořák Václav
3.1995 – 12.2000              Kulhánek Jiří ing.
12.2000 – 11.2002            Kotmelová Markéta
11.2002 – 10.2006            Kubeš Jaroslav
10.2006 – 6.2009              Krška Jaromír
6.2009 - 11.2010               Bauška Zdeněk
11.2010 -  10.2022            Ing Jiří Lešek 

10.2022                             Pavel Vondruška

U starostů před rokem 1920 jsou zapsány roky starostování podle různých
dokumentů, jako stavebních povolení aj. Proto v některých letech zápis o starostech
chybí. Pokud zjistíme kdy byly volby do obecních zastupitelstev, tak lze roky doplnit.Starosta Karel Mašek (originál)


ZPĚT
Oblíbené odkazy