NÁRODNÍ LISTY a NÁRODNÍ POLITIKA 

            Noviny NÁRODNÍ LISTY a  NÁRODNÍ POLITIKA psaly na přelomu 19. a 20. století o Veselíčku. V té době Lilly Nádherná převzala velkostatek Veselíčko od svého manžela Emila Nádherného a zanedlouho ho prodala. (Deset let před tím, tedy hned po svatbě, koupila od svého manžela statek Svatkovice.) Z inzerátů v novinách je zřemé, že se Nádherným nedařilo dlouhodobě oba statky pronajmout.

            Z novin můžeme také vidět, že novináři měli rychlejší informace než úředníci. Zápis o tom, že Veselíčko koupili Přibyl a Horák je v pozemkových knihách až v březnu 1902 a novináři věděli o prodeji již koncem roku 1901. Zápis o tom, že Veselíčko koupila Lilly Nádherná v roce 1898 od svého manžela v pozemkových knihách vůbec není a nenajdete v nich ani ceny statků, zato v novinách ano.

 

NÁRODNÍ POLITIKA,  1. ledna 1898

            Inzerát:
Pronajme se
1. dvůr u velkostatku Veselíčka u Milevska

ve výměře        254 jiter 80 sáhů polí,
                        50 jiter 425 sáhů luk,
                          2 jiter 729 sáhů pastvin,
                          – jiter 132 sáhů potoku,
                          1 jitro 521 sáhů stavební plochy.

2. dvůr Svatkovice u Veselíčka
ve výměře        165 jiter 634 sáhů polí,
                          – jiter 824 sáhů zahrad,
                        14 jiter 801 sáhů luk,
                          1 jiter 1397 sáhů pastvin,
                          – jiter 1500 sáhů stavební plochy
buď oba společně neb každý zvlášť. Dvory tyto jsou ve vlastní režii a lze přejmouti živý i mrtvý fundus instruktus.
V podmínky nájemné lze nahlédnouti u ředitelství velkostatku Veselíčka nebo v advokátní kanceláři pana JUDra S. Bergra v Praze, Jungmannovo nám. č. 22.

 

NÁRODNÍ POLITIKA, pondělí dne 9. května 1898

            Velkostatek Veselíčko u Milevska koupila paní Lilly Nádherná z Borutína-Hauszer, která již dříve velkostatek Svatkovice (okres Bechyňský), který k Veselíčku patříval, koupí převzala. Správu obou velkostatků převzal chvalně známý ekonom a víceletý nájemce dvorů Zahořan a Slanětic p. Antonín Pittl.

 

NÁRODNÍ LISTY, v neděli dne 12. června 1898

            Koupě velkostatku. Paní Eliška Nádherná z Borutína koupila velkostatek „Veselíčko“ v okrese milevském za 100 000 zl.

 

NÁRODNÍ LISTY, v pondělí dne 30. prosince 1901

            Velkostatky Veselíčko a Svatkovice v zemských  deskách zapsané koupil od pí. baronky Nádherné za 400 000 K pan Ferdinand Přibyl, továrník z Krčína[1].

NÁRODNÍ LISTY, v pátek dne 27. února 1903

            Koupě velkostatku. Páni František a Marie Kyryánovi koupili od p. Ferdinanda Přibyla a od p. Jana Horáka velkostatek „Svatkovice“ v okresu milevském za 124 000 K.

Opsáno z http://kramerius.nkp.cz/

14. 1. 2014,  Petr Fořt

ZPĚT!

[1] Koupil je spolu s Janem Horákem. Teprve v roce 1906 koupil Ferdinand Přibyl i polovinu Jana Horáka a stal se výlučným vlastníkem statku.


Oblíbené odkazy