Synagoga

Synagoga je jednou z budov, které ve Veselíčku upadly v zapomnění. Židé měli ve Veselíčku modlitebnu brzy po roce 1800. V Třeboňském archivu je kniha, ve které je zakreslen zasedací pořádek v této modlitebně a jsou tam i zápisy o platbě za tato místa. Synagoga, kterou jsme znali z pozdějších let měla číslo popisné 61. Z toho lze usuzovat, že stála ve Veselíčku před rokem 1837. V její konečné podobě byla v patře modlitebna a v přízemí škola a byt učitele. V roce 1931 synagogu koupil Leopold Vodička přestavěl jí na byty. V roce 1986 byl dům zbořen.

Zasedací pořádek v synagoze z roku 1808.

Na obrázku je záběr z pohlednice z roku 1926 v porovnání se současným stavem. Synagoga zasahuje do obrázku zleva. Na místě Vodičkova domu je dnes nákupní středisko. 

 

Projekt z roku 1931 na přestavbu synagogy na byty.


Oblíbené odkazy