Veselíčko a Bilina

Státní oblastní archv v Třeboni uveřejnil na internetu digitalizované dokumenty o našem Veselíčku a BiliněJsou zde matriky, veduty, školní kroniky aj. 

 Přemysl Otakar I.

Státní oblastní archiv v Třeboni nám udělal obrovskou radost tím, že na internetu zveřejnil fotokopii listiny ze dne 6. ledna 1215, ve které je první písemná zmínka o naší Bilině.

Originální popis této listiny je následující:
Datum: 1215-01-06
Regest: Premysl Otakar I., král český, potvrzuje klášteru milevskému vlastnictví vesnic Biliny, Pozretína a části vsi Gdešic, které svého času klášteru zastavil za obnos 60 marek stříbra.

Kulturní památky ve Veselíčku


Jan z Trnové

Dopis Jana z Trnové ze dne 19. února 1477 o Veselském rybníku. Dopis je součástí přepisu Palackého "Dopisů zvíkovských".


Tak zvaná robotní registra zvíkovská z roku 1488 

Jiří Pešta pro nás znovuobjevil ty nejstarší archiválie o našich vesnicích.

Digitální archiv Státní oblastní archiv v Třeboni
Archivum Trebonense 2011
Tak zvaná robotní registra zvíkovská


Rožmberkové a Švamberkové


Popis rodin Rožmberků a Švamberků z doby kdy vlastnily naše vesnice, Veselíčko a Bilinu. Bohuslav ze Švamberka, který koupil v roce 1473 od Rožmberků panství Zvíkov a milevské klášterství včetně našich vesnic, byl manželem Ludmily z Rožmberka.

Digitální archiv Státní oblastní archiv v Třeboni

Archivum Trebonense 2006 

Anna Kubíková
Dcery Oldřicha II. z Rožmberka

Cetenských kronika

Významnou památkou, která se rodila ve Veselíčku a dnes je uložena v Národní knihovně v Praze je tzv. Cetenských kronika.

Farní kostel sv. Anny  a zámek ve Veselíčku

Soupis památek, ročník 05. Politický okres milevský (1898).

Josef František Antonín svobodný pán z Bretfeldu na Kronenbugu,
majitel panství Veselíčko v letech 1783 až 1820:
-  byl šestkrát zvolen
rektorem univerzity v Praze,
-  pořádal v Praze vyhledávané bály. Účast na jednom z nich popisuje Wolfgang    Amadeus Mozart ve svém dopise příteli ze dne  14. ledna 1787,
-  Koupil v roce 1765
 Bretfeldovský palác v Praze na Malé Straně (prodala jej v roce 1823 jeho dcera Teresia hraběnka Lažanská),
- byl při příležitosti korunovace Františka I. v roce 1792 pasován na 
  rytíře sv. Václava.

František Josef Tomáš svobodný pán z Bretfeldu-Chlumčanský na Kronenbugu,
syn předchozího a majitel Veselíčka v letech 1820-39:
-   byl v roce 1822 zvolen rektorem university ve Vídni.

Václav Leopold rytíř Chlumčanský z Přestavlk a Clumčan jehož otec Antonín koupil panství Veselíčko v roce 1751:
-  byl v letech 1815-30 pražským arcibiskupem. Zemřel 14. června 1830.
Jeho sestra Marie Anna rozená Chlumčanská byla manželkou Josefa Františka Antonína Bretfelda.

Železniční stanice Veselíčko

Jak jsme věnovali železniční stanici sousedním Branicím.

Hybš-Javornický

Fotbalista Jaroslav Hybš-Javornický narozený v Nelahozevsiprožil podstatnou část svého života v Bilině a na našeem hřbitově je také pochován." Hrával fotbal za Slávii a AFK Vršovice a mnohaletou sportovní činnost zakončil ve Zlíně, kde týmu SK Baťa svými zkušenostmi pomohl do ligy. Zúčastnil se několika zahraničních zájezdů, z nichž nejpamátnějším je ten do Austrálie odkud si vršovický tým přivezl název Bohemians a znak klokana.

Na úvodní stranu!


Oblíbené odkazy