Rok 2013 - výročí

120 let od založení pošty

      Poštovní úřad byl ve Veselíčku založen 15. února 1893. Dodávací okrsek nového poštovního úřadu zahrnoval osady Bilina, Červená, Jetětice a Honsu, Jílovský mlýn, Mašek, Pazderna, Pepřil, Saník, Šimek, Křižanov, Laňka, Libeňák, Stehlovice, Soudný, Veselíčko, Prachov a Branice. Prvním poštovním expedientem byl Václav Suchan, zeť hostinského Augustina Hořeního. Poštovní expedice byla pravděpodobně nejdříve v obchodě a hostinci Augustina Hořeního. (V tomto domě byla hodně později prodejna smíšeného zboží Jednoty, pak agitační středisko a nedávno HERNA – BAR Stanislava Jiříčka.) Dne 22. 12. 1897 koupili Suchanovi od Emila Nádherného starou školu Veselíčko č. p. 5 a tam sídlila pošta až do stavby nové budovy Kampeličky, kam byla pošta přemístěna. Ještě dlouho potom se staré škole říkalo „Na staré poště“.

115 let od založení Sboru dobrovolných hasičů

            V roce 1898 byl ve Veselíčku založen Sbor dobrovolných hasičů. Jako jediný spolek přestál všechny společenskopolitické změny a úspěšně pracuje doposud.

105 let od založení cihelny v Bilině

            V roce 1908 rozhodlo obecní zastupitelstvo v Bilině, že postaví obecní cihelnu a následující rok již cihelna stála. Postavení cihelny byl výborný nápad a chvályhodný počin. V zápisech obecního zastupitelstva až do roku 1945 je téměř každý rok zapsáno: "Ztráta obecního rozpočtu bude hrazena z výnosu cihelny". Takže cihelna byla pro hospodaření obce velice důležitá. Činnost cihelny byla ukončena v roce 1948.

85 let od postavení budovy Kampeličky a pošty

            „Záložní a spořitelní spolek ve Veselíčku, zapsané společenstvo s ručením neobmezeným“ byl založen na veřejné schůzi dne 9. května 1897. První starostou spolku byl Josef Vachuta z Křižanova.

            Spolek měl svoji úřadovnu ve školní budově a trvale pro ni hledal jiné umístění. Teprve v roce 1930 byla zřízena úřadovna v pronajaté místnosti v č. p. 4 u Fuků. V roce 1935 přijal spolek nové stanovy a také se přejmenoval na "Kampelička, spořitelní a záložní spolek ve Veselíčku, zapsané společenstvo s neobmezeným ručením".

            Dne 6. listopadu 1937 dostal spolek od starosty obce Karla Maška stavební povolení ke stavbě nové budovy. Dne 21. března 1938 byla stavba zaměřena, další den byly zahájeny zemní práce a už 31. srpna 1938 byla stavba dokončena. Od té doby stojí ve Veselíčku KAMPELIČKA, dnes budova pošty a obecního úřadu.

            Od roku 1922 byl starostou spořitelního spolku Václav Talafous z Veselíčka. Na chodbě obecního úřadu je pamětní deska, na základě které jsme se mnozí domnívali, že Talafous byl starostou obce, ale on byl jen starostou Kampeličky.

 


Oblíbené odkazy