Výročí v roce 2012

220 let školy ve Veselíčku
            Rok 1792 je rokem, kdy se podařilo Josefu Bretfeldovi, majiteli panství Veselíčko zřídit ve Veselíčku základní školu. Hned od počátku byly k Veselíčku přiškoleny vesnice Bilina, Křižanov. Vesnice Branice, Stehlovice se přiškolily až v roce 1796, později i Okrouhlá. První vyučovací místnost byla na zámku, potom v pronajatých místnostech v soukromých domech. Teprve v roce 1806 nechal Bretfeld pro školu postavit novou budovu č. p. 5 s jednou učebnou a dvěma místnostmi pro učitele. Jak přibývalo dětí, tak byly pro školu pronajímány místnosti i v soukromých domech. V roce 1874 byla pro školu přikoupená i budova č. p. 41. V roce 1894 byla postavena nová školní budova a v roce 2002 byla škola ve Veselíčku zrušena.

 – 130 let od založení nového hřbitova
            Dne 23. dubna1882 byl slavnostně položen základní kámen nového hřbitova. O založení nového hřbitova usilovali obyvatelé Veselíčka a přifařených obcí řadu let. Starý hřbitov, který je při cestě do Jetřebic se nachází v místě kde je obrovské prameniště vody. Důsledkem bylo to, že hrobník ani nestačil vykopat hrob a ten byl již plný vody. Příliš často se po vykopání hroutily stěny hrobů, protože hroby byly velice blízko sebe. Ve školní kronice je popsáno: …Tu mrtvola našich drahých pohřbívá se, ne aby v lehké odpočívala zemi, nýbrž stápí se přímo v zakalené vody. Cesta pak k hřbitovu starému v čase zimním a deštivém je obtížnou…   Přístupnost hřbitova byla rovněž špatná, protože v té době ještě do Jestřebic žádná cesta nevedla.
            Nový hřbitov byl v roce 1947 rozšířen do dnešní podoby.

115 let od založení Spořitelního a záložního spolku
            V roce 1897 byl ve  Veselíčku založen Spořitelní a záložní spolek, později přejmenovaný na Kampeličku. Tento spolek byl významným pomocníkem v hospodářském rozvoji Veselíčka a okolních vesnic. Koncem třicátých let měl spolek 340 členů. Ve stanovách bylo uvedeno: Za úspory u Kampeličky uložené ručí reservní fondy a členové neomezeně. S ohledem na to, že za uložené peníze ručili členové spolku neomezeně svým majetkem, tak si především dobře rozmysleli koho zvolili do vedení svého spolku a dobře kontrolovali jeho hospodaření. Díky tomu také žádná Kampelička nezkrachovala. (Na rozdíl od Kampeliček založených po roce 1990, které nás stály miliardy korun.)

85 let od založení firmy PF NÁBYTEK
            Dne 20. března 1927 dostal pan František Fořt stavební povolení od obce Bilina ke stavbě své truhlářské dílny. Postupně svoji živnost rozšiřoval a po válce zde již byla rozvinutá výroba kuchyňských ohýbaných židlí s katrem pro pořez kulatiny. V dobách kdy provozovna patřila Hikoru byl zrušen pořez kulatiny i výroba židlí a začala zde výroba čalouněných sedacích souprav. V roce 1992 převzala provozovnu společnost PF NÁBYTEK. Tedy další výročí, je to již 20 let.

65 let od elektrifikace Biliny
            V roce 1947 byla ukončena elektrifikace Biliny.

60 let od založení učiliště
            V roce 1952 bylo v zámeckém areálu zřízeno odborné učiliště. V době největšího rozvoje se zde učilo více jak 300 učňů především v zemědělských učebních oborech. V roce 2003 bylo samostatné učiliště ve Veselíčku zrušeno.

ZPĚT!


Oblíbené odkazy