Zběšičky a jejich dva zámky
            Pokud je v jednom textu o Křižanovu použit výraz, že jej pojí k Veselíčku téměř pupeční šňůra, tak ještě delší (nebo kratší?) by měla být pupeční šňůra mezi Bilinou a Zběšičkami. Obě tyto vesnice věnoval král Přemysl Otakar dne 6. ledna 1215 milevskému klášteru Premonstrátů a jejich osudy byly od té doby dost podobné. Husité zničili v roce 1420 milevský klášter a tak klášterství milevské spolu s panstvím a hradem Zvíkov získal v roce 1431 Oldřich z Rožmberka.  Od roku 1473 patřila obě tato panství včetně Biliny, Veselíčka a Křižanova Švamberkům. Zběšičky byly rovněž po roce 1431 v držení Rožmberků, ale asi v roce 1457 se vrátily Premonstrátům a zřejmě až v roce 1543 se dostaly do správy Švamberkům. V roce 1575 prodal Kryštof ze Švamberka Zběšičky spolu s Veselíčkem, Bilinou, Křižanovem a dalšími vesnicemi Bohuslavovi Kalenice z Kalenic. Veselíčko, Bilina a Křižanov jsou uvedeny v kupní smlouvě jako vsi celé, u Zběšiček je poznámka "co tu mám", tedy jen část vesnice. V druhé části Zběšiček byl odjakživa svobodnický statek, po řadu let se na něm držela rodina Pivců. Společné osudy našich vsí končí rokem 1850, kdy byla zrušena panství. Posledním šlechtickým majitelům panství Veselíčko Nádherným zůstal po roce 1850 ve Zběšičkách jen statek a ten v roce 1884 prodal Emil rytíř Nádherný z Borutína Antonínovi Maškovi, řezníkovi z Milevska. Součástí statku je i původní lovecký zámeček, který nechal ve Zběšičkách postavit někdy v roce 1822 František Josef svobodný pán z Bretfeldu Chlumčanský na Kronenburgu, tehdejší majitel panství Veselíčko. Antonín Mašek postavil v sousedství statku nové sídlo, kterému se také začalo říkat zámek. V něm dnes sídlí Domov pro osoby se zdravotním postižením
            Ve Zběšičkách jsou tedy zámky dva. Maškův, postavený po roce 1885 a starší Bretfeldův, který je v areálu statku. Víme, že po roce 1843 zřídil v tomto zámečku děda Emila Nádherného Jan Nepomuk šlechtic Nádherný sýpku, tedy sklad obilí. Obě budovy stojí kousek od sebe. Maškův zámeček vzorně udržovaný a ten Bretfeldův odsouzen k demolici, ke které nakročil již před více než  sto padesáti lety přeměnou na sýpku.

12. 5. 2011  Petr Fořt

Zběšičky Bretfeld a (normální)

Zběšičky Bretfeld b (normální)

Zběšičky Mašek (normální)


Oblíbené odkazy