Železniční stanice Veselíčko 

            V úředním listu okresního hejtmanství z roku 1889 jsou uvedeny důvody proč se železniční stanice poblíž Branic bude jmenovat Veselíčko a ne Veselíčko Branice jak bylo původně stanoveno.

ÚŘEDNÍ  LIST  C. K. OKRESNÍHO  HEJTMANSTVÍ  V  MILEVSKU  č. 33/1889

             Stanice česko-moravské dráhy, poblíž obce Branice položená, se bude jmenovati Veselíčko.

            Stanice česko-moravské příčné dráhy, poblíž obce Branic položená, měla dle usnesení staniční komise ze dne 15. září 1886 označena býti dvojitým jménem: „Veselíčko Branice“.

            Jak sem ale bylo vynesením veleslavného c. k. místodržitelství ze dne 31. října 1889 č. 97278 sděleno, změnilo c. k. generální ředitelstvo rakouských státních drah jménem jeho Excellence pana c. k. ministra obchodu a vztahujíc se k nařízení téhož ze dne 15. července 1884 čís. 122 ř. z. toto dvojité pojmenování řečené stanice tak, že tato pro budoucnost toliko názvem „Veselíčko“ označována bude. Změna tato přivoděna byla tím, že obec Branice nedodržela slib zástupci obce této dne 15. února 1883 v Milevsku daný, dle něhož měla obec Branická bezplatně postoupiti plochu pro železniční stanici potřebnou a že tím c. k. správa státu nucena byla, pozemky pro řečenou stanici potřebné zakoupiti a tím ze stavebního úvěru vydati 3200 zl. více než bylo předvídáno.

            C. k. okresní hejtmanství v Milevsku, dne 15. listopadu 1889.

 

     Dnem 1. května 1892 byl název stanice změněn na "VESELÍČKO-BRÁNICE". Důvod zatím neznáme.


Oblíbené odkazy