Zločin ve Veselíčku

Pan Jiří Pešta pro nás našel další zprávu o Veselíčku. Tentokráte dost smutnou.
Táborské noviny „Český jih“ přinesly v roce 1887 sdělení o zločinu ve Veselíčku. V té době byla ve Veselíčku četnická stanice (zrušená v roce 1893), takže zločince pronásledovali i četníci z Veselíčka.

Český jih, roč. 15, č. 45, 5. srpna 1887:

* Z Milevska. (Pokus vraždy. – Náhlé úmrtí.) Hrůzný čin udál se dne 28. července v nedalekém Veselíčku. Mladík dvacetiletý, jménem Zděnovec, vulgo Šejnar, počíhal si na svoji milenku, když z Milevska se vracela, a ostřím i čepelem sekery několik ran do hlavy jí zasadil. Po děsném činu svém uprchl. Těžce poraněná dívka sice dosud žije, bude však z těží při životě zachována. Zpustlý její katan druhého dne po vražedném svém činu poznán byl v Milevsku a policejním strážníkem zatknut. Témuž však na cestě uprchl a na lidi jej stíhající dvakráte vystřelil, takže se mu podařilo divokým útěkem lesa dostihnouti. Od té doby potlouká se v okolí, výhružné vede řeči i krádeží se dopustil. Četnictvo jest ustavičně na nohou, leč dosud nepodařilo se darebáka toho polapiti. – Bohužel, že pátrání po něm vyžádalo si i lidský život za oběť. – Všeobecně vážený, ve službě své horlivý a nanejvýš svědomitý strážmistr c. k. četnické stanice zdejší p. Jiljí Minura, konaje v úterý před večerem obhlídku po něm, v širém poli nedaleko Líšnice raněn u vykonání své povinnosti mrtvicí a ducha vypustil. Choť a více nezaopatřených dítek oplakávají manžela a milujícího otce, podřízení šlechetného a proto jimi milovaného velitele, obyvatelstvo velmi bdělého strážce pořádku a bezpečnosti. Zemřel v stáří 52 let. – Pokoj jeho popeli a Bůh dej, aby zlotřilý onen vrah co nevidět byl polapen a spravedlnosti co  nejpřísněji zadost učiněno.

Český jih,  roč. 15, č. 47, 26. srpna 1887.

* Z Milevska. (samovražda zločince.) Před nedávnem dopsali jsme do tohoto listu, že dne 28. července dvacetiletý nádeník Josef Zděnovec učinil pokus vraždy na služce Františce Randové, udeřiv jí několikráte sekyrou do hlavy na silnici nedaleko obce Veselíčka v okresu milevském. Randová přivedena byla později opět k vědomí a nyní se již zotavuje a bude naživu zachována. Josef Zděnovec potuloval se po spáchání zločinu v okolí Veselíčka a Milevska, kdež dopustil se několika krádeží a když byl pronásledován, hrozil lidem bambitkou. Četnictvo dlouho se namáhalo, aby se zmocnilo toho člověka. – Teprve dne 9. srpna večer postihl jej četník Alois Muž v obci Běšičkách [Zběšičkách] právě v okamžiku, když J. Zděnovec kolem zahrady se obíral. Četník nalézající se v zahradě, přeskočil ihned plot a pustil se za zločincem a když toho marně vyzval, aby zůstal státi, střelil po něm. Zděnovec střelen byl do levé nohy, ale přece utíkal a brzy zmizel v blízkém lese. Poněvadž pak byla tma, nemohl být toho dne více pronásledován. Dne 11. t. m. dozvědělo se četnictvo, že Zděnovec zdržuje se na půdě domu č. 55 ve Veselíčku. Když četník Remeš na půdu chtěl vniknouti, bylo na něho z této vystřeleno. Četník toho nedbal a šel dále. Než ale mohl se Zděnovce zmocniti, střelil se tento do prsou a sice tak dobře, že byl okamžitě mrtev. Ještě téhož dne dostavila se soudní komise z Milevska, kteráž konstatovala, že Zděnovec skutečně před několika dny poraněn byl kulí z pušky na levé noze a sice na koleně a že jenom následkem svého mládí a velice dobrého tělesného ústrojí mohl dne 9. t. m. ještě dále utíkati před pronásledujícím jej četníkem.


ZPĚT!


Oblíbené odkazy