1793 – Rustical Grundbuch

             V třeboňském archivu je uložena kniha "RUSTICAL  Grundbuch des im Taborer Kreise liegenden Guts Weseliczko vom Jahre 1793" (Rustikální pozemková kniha v táborském kraji ležícího statku Veselíčko od roku 1793). Převahu v této knize mají zápisy o stavbě domků poddaných, nebo jejich převodu na nové majitele. Najdeme zde i svatební smlouvy, popř. zápisy dluhů aj. Jsou zde zápisy pro všechny vesnice panství, tedy Veselíčka, Biliny, Křižanova a Zběšiček.

            Hned v úvodu této pozemkové knihy je index - tabulka se soupisem domů v každé vesnici panství a poznámkou listu, na kterém jsou zápisy týkající se tohoto domu. Index byl vložen do knihy někdy okolo roku 1810. Jednak jsou zde použita čísla domú, která jim byla přidělena při přečíslování po roce 1805 a v tabulce jsou zapsány i fara a škola, tedy budovy postavené v letech 1805 a 1806. Jména majitelů domů se výrazně rozcházejí se jmény z Josefského katastru z roku 1785, ale téměř se shodují se jmény uvedenými v seznamu domů z roku 1820 (Ten již obsahuje ve Veselíčku 47 popisných čísel). Je škoda, že tato tabulka nebyla později doplňována o zápis nových domů, mohli jsme snadněji získat přehled, kdy byl který dům postaven. Důležitá je tato tabulka proto, že na rozdíl od jiných seznamů majitelů domů jsou v ní v Bilině uvedena jména majitelů po chalupě.

INDEX k rustikální pozemkové knize č. II. z roku 1793, vyskytujících se pozemků a domů připsaných

Vesnice Bilina

Číslo            Jméno a příjmení                                Jméno po
domu           majitele pozemku nebo domu               chalupě

1.                  --
2.                  Anna Swoboda                                    --
3.                  Johann Turek                                     Blecha
4.                  Johann Tesarz                                    Míchal
5.                  Joseph Turek                                     Šerha
6.                  Anton Turek                                       Antoš
7.                  Johann Czerný                                   Kolárz
8.                  Johann Dworzak                                 Hisek
9.                  Johann Dworzak                                  --
10.                Joseph Kubesch                                  Hořejší Augusta
11.                Joseph Kubesch                                  Dolejší Augusta
12.                Joseph Czerny                                     --
13.                Wenzl a H. Tesař                                 --
14.                Fritz Turek                                          Häusler – domkář
15.                Obecní dům
16.                --
17.                --
18.                Jos. a Kat. Czerny                                ¼ Bauer -- čtvrtník
                    Bilinský obecní dům
19.                kozelka

Vesnice Veselíčko

číslo             jméno a příjmení
domu           majitele domu

1.                  zámek
2.                  Vrchnost: ovčín
3.                  Vrchnost: pivovar
4.                  Vrchnost: fara
5.                  Vrchnost: škola
6.                  Johann Stejskal
7.                  lihovar – Brandweinhaus
8.                  Emphitický[1] mlýn – dominikální (panský majetek)
9                   Joseph Wejdowetz
10.                Pavel Riant
11.                Mathes Schafranek
12.                Ignatz Piwetz
13.                Joseph Parkos
14.                Johan Welisschek
15.                Mar. Mach
16.                Vrchnost: židovský dům
17.                Vrchnost: židovský dům
18.                Joseph Hisek
19.                Thomas  Hanták
20.                Frantz Scherhant
21.                Johann Scherhant
22.                Wenzl Peterka
23.                Franz Scherhant
24.                Fritz Slovak
25.                Vrchnost: židovský dům[1] dědičný pacht

1793 Grundbuch (normální)

ZPĚT!


Oblíbené odkazy