Josef Bretfeld, držitel klíče od Korunní komory

     
Jen nedávno skončila výstava českých korunovačních klenotů, kterou proslavila viróza našeho prezidenta při odemykání Korunní komory. Pro nás Veseláky to byla zase po nějaké době příležitost připomenout si, jak významní lidé prošli Veselíčkem. 
      Úřad strážců českých korunovačních klenotů ustanovil na žádost stavů  císař Leopold II. dne 25. července 1791. Strážci byli dva, jeden ze stavu panského, druhý ze stavu rytířského. Slib skládali zemskému prezidiu a nejvyšší purkrabí jim předal každému jeden ze dvou klíčů. Jelikož byly klenoty  uloženy na stejném místě jako Svatováclavský archiv zajišťovaný pěti zámky, došlo ke spojení všech držitelů klíčů. Tradice sedmi klíčů od českých korunovačních klenotů z té doby trvá dodnes. Pouze jejich držitelé se měnili a mění podle změn zemského zřízení a státní správy.
      A teď to důležité. Strážcem českých korunovačních klenotů za rytířský stav byl také majitel Veselíčka z let 1783-1820 Josef Bretfeld. Do rytířského stavu se dostal v roce 1794 a je tedy pravděpodobné, že strážcem za rytířský stav byl až po tomto roce. (I když do rytířského stavu byli zahrnuti i šlechtici.)  Snad je zajímavé, že strážcem za rytířský stav zůstal i po roce 1807, kdy byl povýšen do stavu svobodných pánů a patřil tedy do panského stavu. Snad se nám v budoucnu podaří zjistit, ve kterých letech tím strážcem byl. To, že byl strážcem korunovačních klenotů, jen potvrzuje, jak významnou osobností ve své době Josef Bretfeld byl.

Veselíčko,  23. 5. 2013

ZPĚT!


Oblíbené odkazy