Starý hřbitov

Až mi vyráží dech kolik lidí a především rodáků z Veselíčka, Biliny i okolních přifařených obcí tvrdí, že starý hřbitov, který je při cestě z Veselíčka do Jestřebic, je židovský. Není to pravda.

V roce 1801 nechal majitel panství Veselíčko Josef Bretfeld rozšířit zámeckou kapli a zpřístupnil jí věřícím. Prosadil (a zaplatil) také konání pravidelných bohoslužeb a není proto divu, že této kapli začali naši předci říkat kostel. Již tenkrát to byla kaple svaté Anny, snad proto, že manželka Josefa Bretfelda byla rovněž Anna. V kostele bývaly nejenom mše, ale také křtiny, svatby a pohřby. Záznamy jsou o tom v matrikách, dnes přístupných na internetu. Je zřejmé, že nejpozději v roce 1806 se začalo s pohřbíváním na tomto, dnes starém, hřbitově. Ke hřbitovu vedla původně jen "polní pěšina" a tak byl dost špatně za nepohody a v zimě přístupný. Ročně se zde pohřbívalo 30 až 40 lidí i proto byl hřbitov malý. Další nevýhodou bylo velké množství vody, které zaplavovalo hroby hned po jejich vykopání. Proto volali farníci po zřízení nového hřbitova. Ten byl založen v roce 1882, přesto se na starém hřbitově dále pochovávalo. Ještě dnes leží na tomto hřbitově náhrobní kámen s vytesaným rokem 1907.

Na hřbitově je od 29. 3. 2011 informační tabule, ze které se "pocestní" dovědí, že to není jen neudržovaný lesík. (Děkujeme pánům Leškovi, Tomáškovi, Kropáčkovi a pani Krupkové, že od úterý 5. dubna 2011 je tento starý hřbitov důstojným místem.)

Židovský hřbitov, kam byli pohřbíváni Židé z Veselíčka a dalších obcí je u Zběšiček. Pozemek pro něj poskytl majitel panství Josef Bretfeld podle smlouvy se židovskou obcí ze dne 1. září 1794. Při návštěvě tohoto hřbitova budete žasnout jak je udržovaný.

Poznámka na závěr: Silnice Veselíčko Zběšičky je z roku 1926.

Starý hřbitov (normální)

Starý hřbitov 2 (normální)

30. 3. 2011, Petr Fořt

ZPĚT


Oblíbené odkazy